Bych

*   1988   *   Brno   *   jen jednou   *

Literární a kulturní časopis vydaný básníkem Milanem Ohniskem. Název představuje podmiňovací tvar slovesa "být" i rčení "Pozdě bycha honit"; podle editora je na čtenáři, aby zvolil výklad názvu. Rozhodnutí založit časopis vzniklo v letech 1986-87, inspirováno samizdatovým Hostem. Byla připravena tři čísla, ale kvůli technickým a osobním problémům editora vyšel v září 1988 jediný almanach, který obsahoval všechny příspěvky připravené do prvního čísla, ale i většinu příspěvků z následujících dvou čísel.

Náklad 13 kopií A4, vázané, 176 stran.

Obsahoval především prózu a poezii, fejetony (již otištěné v jiných samizdatových brněnských časopisech), povídky, reportáže, glosy a kritiky; deníkové záznamy a texty mladých autorů a básníků, recenze knih (například sbírky básní Milana Ohniska) a filmů (například "Proč?" 1987), rozhovorů (Martin Milan Šimečka) a popis tzv. "nové generace osmdesátých let". Mezi autory byli dále Jaroslav Haidler, J. Hanák, M. Horka, J. Jakobeus, Karel Křepelka, K. Mužáková, Petr Pospíchal, Jan Pukalík, ze zahraničních americký Halton Arp, německý Heinrich Böll, polský Tadeusz Konwicki a ruští Anatolij Rybakov a Alexander Zinověv. Původní texty tvořily dvě třetiny časopisu, zbytek byl překlady, zejména z polštiny, němčiny a ruštiny. Jeden slovenský text.

zdroj: Mella 2011 viz