Historické studie

 
A.
1. Historické studie ([1], [7], 22, 23); Historický sborník ([2], [18], 19, 21); Sborník historických studií ([3]); Studie z československých dějin ([4]); K dějinám česko-německých vztahů ([zvláštní číslo]); Studie historické ([5]); Studie česko-slovenských dějin ([6]); Sborník historických studií k šedesátinám Miloše Hájka ([7]); Z dějin ([8]); Historické a sociologické studie ([9]); Statě historické, sociologické, kritiky a glosy ([10]); Z českých a slovenských dějin ([11]); Sborník k 65.výročí vzniku Československé republiky ([12]); Studie z dějin předmnichovské republiky ([13]); České a světové dějiny ([14]); Historické studie a recenze ([15]); Studie z moderních dějin ([16]); Sborník historický (20).
2. Sborník ([1], [4], [zvláštní číslo], [5], [6], [9]-[ll], [14]-[17]; Studie ([2]); Sborník studií ([8]); Studie-prameny-diskuse-kritiky (20);
3. Jaroslav Mezník, Milan Otáhal, Jan Křen (od č.22);
4. Praha ([1], [zvláštní číslo], [5]-[18], 20-23);
6. A4;
7. 134-319;
8. průklep ([1]-21); xerox (od č.22); sešito nebo brožováno v polokartónu;
12. 2-4x ročně (roku 1986 nevycházely);
13. 24; 
14. [1]/01-78; [2]/06-78; [3]/Jaro 79; [4]/Podzim 79; [zvláštní číslo]/80; [5]/06-80; [6]/12-80; [7]/05-81; [8]/81; [9]/01-82; [10]/11-82; [ll]/11-82; [12]/83; [13]/11-83; [14]/01-84; [15]/04-84; [l6]/Podzim 84; [17]/08-84; [18]/05-85; 19/10-85; 20/01-87; 21/06-87; 22/XI/01-88; 23/06-88; 1989-
 
B.
1. Časopis pro historické studie.
2. Obsah; volně kombinované rubriky: Studie; Recenze; Kritika a informace; Kritika a glosy; Články; Diskuse; Recenze a zprávy; Kronika; Úvaha; Prameny; Statě; Bibliografie; Výročí; Literatura; Studie a materiály; Příloha; Résumé; přílohy.
3. Plná jména (většinou u studií), šifry (většinou u glos); a) J. Doležal, M. Hájek, M. Hübl, J. Jablonický, J. Křen, V. Kural, B. Loewenstein, H. Mejdrová, J. Mezník, J. Mlynárik, J. Opat, M. Otáhal, P. Pithart, M. Reiman, J. Vrána.
4.a) Studie, pojednání, kritiky, recenze, analýzy, glosy, polemiky, bibliografie, dokumenty, informace.
b) Moderní české a slovenské dějiny (19.-20.stol.): I.republika, význam T. G. Masaryka, Mnichovská dohoda, protektorát, odboj, Slovenské národní povstání, stalinismus; teorie marxismu; česká a slovenská historiografie a teorie dějin; sudetoněmecká otázka, vztah Němců a Čechů; dělnické hnutí; portréty významných českých historiků (Z. Kalista, J. Doležal); národní uvědomění na Moravě; mezinárodní komunismus (strany); bibliografie prací (M. Hájek, Z. Kalandra); četné recenze domácích a zahraničních novinek ke jmenovaným tématům; recenze o literatuře: vzpomínky V. Černého, S. Vondráčkové, vzpomínky na J. Weila, monografie J. Pelce o Osvobozeném divadle, Podivný Hašek J. Chalupeckého, vzpomínky J. Seiferta, kafkovské monografie.
c)Téměř výhradně původní příspěvky; převzaty či přeloženy pouze dokumenty a prameny.
d) Několik slovenských textů.
5. Knižnice Historických studií: od roku 1985.
 
C.
1. H. Gordon Skilling, "Independent Historiography in Czechoslovakia", Canadian Slavonic Papers 4/83, 518-539. ([1]-[6], [8], [9])
"Historické sborníky 1978-1987", KS 1/88. ([1]-20)
"Historické studie", KS 2/88. (21, 22)
Vilém Prečan, "Historické studie 1978-1988", Acta 5-8/88, 44-52. ([l]-23)
2. Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988," Acta 5-8/88, 59. "Historický sborník", Infoch 5/88. (21) "Historické studie", Infoch 22/88. (22)
3. "Bibliografický rejstřík Historických sborníků za léta 1978 až 1987 (čísla 1-20 a zvláštní číslo k dějinám česko-německých vztahů)", Historické studie 22/88.
 
D.
Rozhovor se členem redakce (19. 5. 89):
1. Praha.
2. Zpočátku 40; později asi 110. Poptávka se zjišťuje.
3. Průklep; xerox (od č. 22).
5. Impulsy přinesla Charta 77 a idea paralelní kultury, rovněž časopisy Spektrum, Zprávy o Chartě 77 a Dialogy. Protirežimní historici neměli publikační možnosti. Zpočátku existovaly dvě koncepce: a) odborný časopis; b) popularizující časopis, který by zahrnoval i další oblasti (podobně jako Dějiny a současnost v šedesátých letech). Nakonec zvítězila první varianta; důvody: sebeobrana v případě policejních represí, možnost apolitického charakteru (popularizace s sebou nese nebezpečí politizování), vytvoření předmostí k paralelní kultuře. Změny názvu a časté používání charakteristiky Sborník z bezpečnostních důvodů. Periodicita zpočátku nepravidelná, později se ustálila přibližně na 2 číslech ročně. Zprvu improvizace (co bylo právě v zásuvce), proto také charakter almanachu. Kolem čísla [16]/84 vznikla krize (osobní a odborné spory): vytvořily se dvě redakce, které střídavě časopis redigovaly. Kvůli špatné koordinace byly určité příspěvky otištěny dvakrát.
7. Bez autorů ze struktur; autoři většinou bývalí marxisté nebo marxisticky orientovaní a v šedesátých letech aktivní historici.
11. Střední Evropa, Kritický sborník, Obsah.
13. Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, SRN.
15. Prodej: asi 50,- Kčs (krytí režijních nákladů); dary mecenášů. Zpočátku také sbírka, která umožnila vydání prvních čísel.
16. Knižnice Historických studií: od r.1985.

zdroj: Posset 1993 viz

 

 

1988

22 - pdf-ocr