Zprávy VIA

Zprávy Východoevropské informační agentury (VIA)
 
1988 - 1989    *    Praha
 
20. prosince 1988 bylo zveřejněno sdělení Východoevropské informační agentury /VIA/:
"Po několika měsících pravidelné spolupráce jsme se my, nezávislí novináři ze zemí východní Evropy, rozhodli vyhlásit Východoevropskou informační agenturu /VIA/, nezávislou na státních orgánech našich zemí. Naše agentura nyní působí v SSSR, Československu, Maďarsku a Polsku. Základním cílem agentury je rozšiřování informací o událostech k nimž dochází v našich zemích.
Informace VIA poskytujeme všem, kteří o ně projevují zájem, především však nezávislým vydavatelským iniciativám.
Doufáme, že se k nám zanedlouho připojí i kolegové z dalších zemí východní Evropy."
Podepsáni jsou: z Maďarska Tibor Philipp, Gézá Buda, Tamás Berhidai; z SSSR Alexandr Podrabinek,Tamara Kaluginová; z Československa Petr Pospíchal, Petr Uhl, Jan Urban; z Polska Robert Bogdański, Barbara Hrybaczová, Robert Kozak, Wojciech Maziarski, Tomasz Pekalski a Danuta Wińarska.
Adresy v ČSSR: Petr Uhl, Anglická 8, 120 00 Praha 2; Petr Pospíchal, Arbesova 6, 638 00 Brno; Jan Urban, Thunovská 19, 110 00 Praha 1
 
Jednou až dvakrát týdně vydávali tři až pět stran zpráv a rozhovorů. Zprávy využívala západní média. Velké uplatnění nalézaly také ve vysílání Radia Svobodná Evropa.
Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.
 
Agentura VIA byla založena v prosinci 1988, avšak neměla právní subjektivitu. Šlo o agenturu neformálně založenou prohlášením redakcí, ale spíše jednotlivých novinářů z tehdejšího Československa, Polska, Maďarska a Sovětského svazu. Smyslem její činnosti bylo informovat západní média a veřejnost o aktivitách a situaci opozičních hnutí a dalších nezávislých občanských iniciativ v uvedených socialistických státech.
Trunečková Ludmila: Tiskové agentury, Praha, FSV UK 1997, 109 str., ISBN 80-7184-459-4
 
Po listopadu 1989 vydávala VIA, začleněná do organizační struktury Lidových novin, několikastránkový domácí zpravodajský servis o aktivitách občanských iniciativ. V polovině roku 1990 byla však její ztrátová činnost ukončena.
STEINER Martin. Vývoj tiskových agentur na území České republiky a Slovenska v letech 1989-2013. Praha, 2014. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická.
 
VIA se nejvíce „proslavila“ 18. listopadu 1989, když jejím jménem podal Petr Uhl zprávu agentuře Reuters a Rádiu Svobodná Evropa o údajném mrtvém studentovi zabitém při brutálním zákroku policie proti pokojnému shromáždění na Národní třídě dne 17. 11. 1989.
 
 
Elektronická verze byla připravena ve spolupráci Sdružení občanů Exoduswww.vons.cz a Knihovny Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály.
 
 
 
 
1988
 • č. 01 - 29. 9. 1988 - pdf-ocr
 • č. 02 - 13. 10. 1988, neúplná - pdf-ocr
 • č. 03 - 13. - 20. 10. 1988, neúplná - pdf-ocr
 • č. 04 - 21. 10.  - 3. 11. 1988 - pdf-ocr
 • č. 05 - 4. - 10. 11. 1988 - pdf-ocr
 • č. 06 - 11. - 17. 11. 1988 - pdf-ocr
 • č. 07 - 17. - 24. 11. 1988 - pdf-ocr
 • č. 08 - 24. 11. - 2. 12. 1988 - pdf-ocr
 • č. 09 - 8. 12. 1988 - pdf-ocr
 • č. 10 - 8. - 15. 12. 1988 - pdf-ocr
 • č. 11 - 15. - 22. 12. 1988 - pdf-ocr
 • č. 12 - 29. 12. 1988 - pdf-ocr
1989