Informationen Internationales Katholisches Jugendwerk für Ost- und Mitteleuropa

Mitteilungsblatt der Katholischen Exiljugend - 1959-1965

 

 

*     München     *     1959 –      *     3 × ročně     *

 

 

Vydavatel Informationen Internationales Katholisches Jugendwerk für Ost- und Mitteleuropa, München ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde, München. Odpovědný redaktor Walter Klötzl (1984). 20-28 stran A5. Německy, zřejmě i v jiných jazykových mutacích.

 

1984

2 - pdf-ocr

 

1988

3 - pdf-ocr