Res publica

*     Šumperk     *     1973-75; 1987-89; 1991-1998     *     1991-98 týdně     *

 

Vydával Vladimír Hajný ze Šumperka. Poprvé vycházel od r. 1973 do r. 1975, kdy do něj zpočátku přepisoval vybrané články z oficiálně vydávaných novin, později komentáře a pořady z rozhlasových stanic Svobodná Evropa, BBC a Hlas Ameriky. Po výsleších na StB kvůli jiné věci vydávání přerušil. Distribuoval ho po vlacích, nádražích, příbuzným a kolegům v zaměstnání. Strojopis, náklad 7 ks. 

Vydávání obnovil v r. 1986 v nákladu 12 ks. V prvním čísle přetiskl články ze sovětských novin, dále však pokračoval přepisy pořadů Svobodné Evropy Hlasu Ameriky, přispíval i Julius Varga

V r. 1991 obnovil V. Hajný vydávání RP potřetí, v letech 1991-98 vyšlo dle katalogu Národní knihovny pokaždé 52 čísel. Věnoval se např. problémům stále zbolševizované justice.

za použití katalogů NK, www.pametnaroda.cz, www.ustrcr.cz, www.ihned.cz

 

1973

5 - pdf-ocr

 

1989

3 - první 2 strany - pdf-ocr
4 - titulní strana - pdf-ocr

 

1998

46 - pdf-ocr
47 - pdf-ocr
48 - pdf-ocr
49 - pdf-ocr
50 - pdf-ocr
51 - pdf-ocr
52 - pdf-ocr