Biuletyn Informacyjny Solidarnosci Polsko - Czechoslowackiej

Časopis druhého oběhu (polský termín pro samizdat) přinášel vedle zpráv o činnosti Polsko–československé solidarity také informace o samizdatových periodikách, kampaních na podporu politických vězňů, kulturní eseje a rozhovory s představiteli opozičního hnutí v Československu.

Vycházel polsky od prosince 1987 do ledna 1990, celkem vyšlo šestnáct řádných čísel (některá ve formě dvoj- či trojčísla) a dvě mimořádná.

V redakci působili Jarosław Broda, Mirosław Jasiński a Paweł Kocięba z Vratislavi, Zbigniew Janas a Wojciech Maziarski z Varšavy a Anna Šabatová z Prahy.

V roce 1988 vyšla v Praze (v češtině) dvě čísla Informačního buletinu Československo-polské solidarity (viz).

s použitím www.vons.cz

Elektronická verze byla připravena ve spolupráci Sdružení občanů Exodus, www.vons.cz a knihovnou Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály.

 

1987

1988

1989

1990