Edmontonský zpravodaj

*   Edmonton   *   1987   *   čtvrtletně

Časopis českých exulantů v Edmontonu vydává místní odbočka Československého sdružení v Kanadě (od 3-4/1995 České a Slovenské sdružení v Kanadě), na počátku 90. let ve spolupráci s místní skupinou Společnosti pro vědy a umění, později se skupinou SVU v Albertě. Na redakční práci se podílejí Zdeněk Fišera, Miloš Hájek, Jiří Krupička, Ivo Moravčík, Petr Schubert, Jaromír Stříbrný, Otakar Špaček, o grafickou úpravu se stará Milan Vosáhlo a technicky spolupracuje Erik Majer. Příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Poprvé vyšel v říjnu 1987, dosud vychází. V roce 1992 a od roku 1996 volnější periodicita.

Edmontonský zpravodaj / Zdeněk Fišera, Jiří Krupička, Ivo Moravčík, Jaromír Stříbrný, Miloš Hájek, Petr Schubert, Otakar Špaček, Milan Vosáhlo, Erik Majer. - Edmonton: Československé sdružení v Kanadě, odbočka Edmonton: Czechoslovak Association of Canada, Edmonton Brandi. - 22 x 18 cm, 10-52 s.; do č. 2/91 28 x 22 cm. - Vychází jako čtvrtletník od října 1987. - Č. 4-6/89 mají podnázev Čtvrtletník československého exilu v Edmontonu. - Od č. 4/90 do č. 3/92 spoluvydavatelem místní skupina Společnosti pro vědy a umění (Czechoslovak Society of Arts and Science), Edmonton, od č. 1/93 SVU v Albertě. - Od č. 3-4/95 změna názvu vydavatele na České a Slovenské sdružení v Kanadě (Czech and Slovák Association of Canada). - Do č. 3/89 tiráž i obsah v angličtině. - V č. 4/91 anglická příloha s názvem Edmontonský bulletin. - V letech 1987-89 ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. - V roce 1992 vyšla pouze 3 čísla.
LP: č. 1,2/1987; č. 1-5/1988; č. 3-6/1989; č. 1-4/1990; č. 1-4/1991; č. 1-3/1992; č. 1-4/1993; č. 1-4/1994; č. 1-4/1995; č. 1/1996; č. 2-3/[1996]; č. 1, 2/1997; č. 1/1998
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz
 
17. ročník 2003

18. ročník 2004

19. ročník 2005

20. ročník 2006

21. ročník 2007

22. ročník 2008

23. ročník 2009

24. ročník 2010