Melbournský kvart

KVART, od 1997 MELBOURNSKÝ KVART

Sokolský list.

 

*     Melbourne     *     1989     *     měsíčně     *

 

Zpravodaj Sokola Melbourne bezprostředně navazuje na Sokolský list. Vznik časopisu byl však také důsledkem nedostatku informačního kontaktu, způsobeného zánikem měsíčníku Panoráma. Redakce (Jiří Špiegl v tiráži uveden do č. 5/1990, Pavel Pospíchal v tiráži uveden od č. 1/1999) se neobrací pouze k Sokolům, ale k širší krajanské veřejnosti. Vedle krajanských a sokolských zpráv přináší list též glosy k aktuálním tématům, převzaté články z exilového tisku a inzerci. Podle Kanadského Sokola 1/1998 má Kvart 947 abonentů. V r. 2020 stále vychází.

Kvart: Sokolský list / Jiří Špiegl, Pavel Pospíchal. – MeIbourne; T. J. Sokol Melbourne – Czechoslovak Sokol Gymnastic Association. – 30 × 21 cm, 6-12 s. Od března 1997 změna názvu na Melbournský Kvart. – Č. september/90 má samostatnou neoznačenou přílohu, která obsahuje návrh na výstavbu nového krajanského domu. Č. únor/98 má samostatně stránkovanou přílohu s názvem Výběr z českého a slovenského tisku na internetu. – Č. prosinec/90 a [únor]/[91] v záhlaví omylem označena číslem 5. Č. březen/97 omylem označeno r. 1967.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

https://sokolmelbourne.wordpress.com/kvart/

- čísla 1992/12 až 2001/12  - pdf bez podloženého textu (postupně je zde zpřístupníme s podloženým textem) 

- 2002/1 až 2011/3 chybí zcela

- od č. 2011/4 PC sazba (pdf-txt)

 

1989

1 - pdf-ocr

 

1992

12 - pdf-ocr

 

1993

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1994

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1995

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1996

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr