Prostor

 
A.
1. Prostor;
2. Nezávislý časopis;
3. Red. Anežka Adamová, Karel Samohrd, Alois Jakim, Aloys Tvrdým, Ljuba Pípalová, Jiří Boleslav, Adam Fiala, Marta Saklová, Jaroslav B. Řehák, Josef Horváth; zodpovědný redaktor Eduard Pohrobek (1, 2-3); Mstirad Pohrobek (od č.4); zástupce šéfredaktora Petr Snaživý; šéfredaktor Lomikar Drábek;
4. Hradec Králové;
5. Články a příspěvky zveřejněné v časopise PROSTOR nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce, proto za ně redakce nenese odpovědnost. Pouze příspěvky redakce jsou závazné;
6. A4 (1-5); A5 (od č.6);
7. 48- 190;
8. cyklostyl (1-4); xerox (od č.5); sešito v papíru;
9. ilustrace;
11. Všechny výtisky časopisu PROSTOR jsou zdarma!!!;
12. 1-4 × ročně (r.1985 nevyšel);
13. 11; 120 14.1/I/06-82 (18.6.82); 2-3/I/01-83 (21.1.83); 4/1/06-83 (24.6.83); 5/II/12-83 (16.12.83); 6/II/12-84 (16.12.84); 7/II/06-86 (24.4.86); 8/II/03-87 (15.2.87); 9/III/06-87 (15.5.87); 10/III/12-87 (20.11.87); 11/III/06-88 (5.6.88); 1989-
 
B.
1. Časopis pro politiku a kulturu.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci: Poznámky k událostem; Poznámky; Úvaha; Esej Reportáž; Náš rozhovor; Fejeton; Povídka; Ze zahraničního tisku; Anketa; Inzerce; Recenze; Dopisy,názory, polemiky; Literatura; Film; Ekologie; Sport
3. Většinou pseudonymy, šifry, plná jména: a) V. Benda, J. Boleslav, A. Fiala, J. Horváth, B. Hrabal, M. Kopecký, V. Kořán, P. Pithart, K. Samohrd, A. Tvrdym;
b) G. Anders, H. Arendt, P. Johnson, C. G. Jung, G. Orwell, R. Scruton, A. Toynbee.
4. a) Eseje, komentáře, fejetony, recenze, kritiky, reportáže, rozhovory, anotace, glosy, polemiky.
b) Politika: stav společnosti, vzdělání, výchova; reformy; Gorbačov a perspektivy v Československu, Pražské jaro a důsledky; občanské iniciativy (Charta 77); hranice demokracie; historie: střední Evropa, I.republika (T.G.Masaryk); rostoucí zájem o náboženství; rozhovory s "mužem z ulice" o jeho starostech, obavách a přáních; ankety k různým tématům (strach, T.G.Masaryk, rok 1968 po dvaceti letech, rodina, vlast, emigrace, zábava, výchova); kultura: literatura (ukázky ze Svateb v domě B.Hrabala); poezie, próza; statě o undergroundu a druhé kultuře; anotace samizdatových a exilových novinek; polemiky s oficiálním tiskem (Kmen); recenze filmů a knih ze samizdatu (K. Pecka, Malostranské povídky; I. Klíma, Pokoj pro dva a jiné hry), z exilových (M. Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí) a oficiálních nakladatelství (J. Frais).
c) Převážně původní příspěvky; několik překladů; některé texty převzaty (samizdat).
5. Edice Prostor, od r.1987.
6. Tematicky a úpravou silně připomíná Svědectví
 
C.
1. J.P., "Host, ... Prostor, samizdat, Hradec Králové. Svědectví 82/87, 430-431.
"Prostor", Infoch 7/87. (8)
"Prostor", Infoch 11/87.(9)
"Prostor", Infoch 4/88. (10)
"Prostor", Infoch 17/88.(11)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,63.
3. "Pokus proti skepsi", Prostor 1/82
 
D.    Rozhovor s vydavatelem (6.5.89):
1. Praha; Hradec Králové slouží jako kamufláž. 121
2. 150-300; průměrně 200; následné dotisky.
3. Cyklostyl (1-4); xerox (od č.5).
4. Časopis by měl vyplňovat prázdný prostor, plný nevyřešených problémů.
5. Formování představ o časopisu již na přelomu let 1981/82, v době strachu a těžkých policejních represí; na založení se podílelo pět osob (tehdy všichni z nich kolem 30 let); všichni (s jednou výjimkou) činní v oficiálních strukturách; mj. i proto výběr názvů pro redakci (také sebeironie, humor a happening); Prostor se kloní stále více doprava; snaha získat statut (polo)oficiálního časopisu.
10. "Dítě" časopisu Svědectví
11. Autonomní.
14. Vzory: Svědectví; také Tvář, Zebra, Rozmluvy a Salisbury Review.
15. Zdarma (1-10); prodej (od č. 11): 40 Kčs; výrobní náklady na jeden výtisk jsou asi 20 až 30 Kčs; financování: technika z dotací; honoráře za příspěvky ze zisku z prodeje.
16. Edice Prostor (od r.1987)
zdroj: Posset 1993 viz
 
 
"…PROSTOR, u jehož zrodu stáli Aleš Lederer, Jan Štern, Jan Vávra a Jiří Hapala, vznikl v červnu v roce 1982." - zdroj a mj. bibliografie polistopadových čísel: revueprostor.cz
 
 

1982

1djvu, pdf, obsah

1983

 
2-3djvu, pdf, obsah
4djvu, pdf, obsah
5djvu, pdf, obsah

1984

6djvu, pdf, obsah

1986

7djvu, pdf, obsah

1987

 
8djvu, pdf, obsah
9djvu, pdf, obsah
10djvu, pdf, obsah

1988

11djvu, pdf, obsah

1989

12djvu, pdf, obsah

1990

11 - 2. upr. vydání - únor 1990 - pdf-ocr
12 - 2. upr. vydání - květen 1990 - pdf-ocr
13 - listopad - pdf-ocr
14 - prosinec - pdf-ocr

1991

15 - březen - pdf-ocr
16 - červen - pdf-ocr
17 - září - pdf-ocr
18 - prosinec - pdf-ocr

1992

19 - březen - pdf-ocr
20 - červen - pdf-ocr
21 - září - pdf-ocr
22 - prosinec - pdf-ocr

1993

23 - březen - pdf-ocr
24 - léto - pdf-ocr
25 - podzim - pdf-ocr
26 - zima - pdf-ocr

1994

27 - jaro - pdf-ocr
28 - léto - pdf-ocr