To

časopis pro politiku a kulturu

 

*     Brno     *     1988 – 89     *     ?     *

 

Redaktor Vuk Kratěna (zveřejněný v 1. čísle).

 

1 - uzávěrka říjen 1988, vyšlo leden 1989 - pdf-ocr

OBSAH: Slovo redakce, A ještě jedno slovo
BLOKOVÉ TÉMA : STALINISMUS – Úvod 3 | Adam MICHNIK - Smělejší sny (Otázky kolem stalinismu) 4 | Vůdce, car a Ejzenštejn 24 | David DUNN - Dobrý fabián padlý mezi stalinisty 31 | Ludmila UVAROVOVÁ - Vasilij 39
PŮVODNÍ ROZHOVOR PRO NÁS ČASOPIS | Zbigniew BUJAK - Je třeba být ve střehu a opatrně balancovat 48
POLEMIKA – Günter KUNERT - O smyslu protestu 54
POEZIE – David OST - Básně -59
REPORTÁŽ – František KŘEMIL - Vlakem do Dajr az-Zoru 70
POVÍDKY – Martin KOPECKÝ - povídky 73
OSOBNOSTI – Diana PINTO - Raymond Aron 82 | Raymond ARON - Paměti 85
ROZHOVOR – Josif BRODSKIJ - Člověka je možné zachránit 101
HISTORICKÝ SUBJEKTIV – Zbigniew MARKOWSKI - Geneze, vývoj a pád plánů na československo-polskou federaci 105
LITERÁRNÍ PŘEKLAD – Arsenij TARKOVSKIJ - povídky 119
ZAPOMENUTÁ EVROPA – Úvod 128 | PETR - Sicílie 129
ZE SKLEPA Cl Z PŮDY – Ferdinand PEROUTKA - Revoluce či co? 139
DOKUMENTY – Projev Borise JELCINA 142
ŘÁDKY Z KULTURY – LITERATURA - S. P. Zalygin o románu "1984" - Příběh o vládě teroru | FILM - Nedoceněný debut | DIVADLO - Hrdina a byrokrat | TISK - Informace o sovětských časopisech | Brněnská ekologická Veronica | HUDBA – Dobrý den, pane Hutko 145
KLENOTNICE MOUDROSTI – Kim IR-SEN - Ču-čche 161
LISTOVNÍ TAJEMSTVÍ – Jiří KALOUSEK - Milá Yveto Fordová 166
DOBRÁ NÁLADA – Pomerančová alternativa 170
MALÝ KURS PRAKTICKÉ DEMOKRACIE 175
KVÍZ – Chcete nahlédnout do svého vnitra? 177
ČTENÁŘOVA PRÉMIE – Martin ČERMÁK - Poslední Nedělní zápisník 179
VZPOMÍNKA – Jan Pukalík zemřel 183
O AUTORECH 184
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE 188