Informační služba svobodného Československa

Zvláštní zpravodajství pro československý tisk a rozhlas v zahraničí

*    Londýn    *    1949-1951    *    týdně

následník je Čechoslovák v zahraničí, resp. Čechoslovák (Londýn)

Českou verzi anglického zpravodajského listu Information Service of Free Czechoslovakia vydával a redigoval Josef Josten v agentuře FCI. Tento titul bezprostředně předcházel týdeníku Čechoslovák v zahraničí: pod tímto názvem je doložena příloha Informační služby č. 23/1950. Informační služba zanikla číslem 6/1951, následující číslo 7/1951 již vyšlo pod názvem Čechoslovák v zahraničí. Viz též Československé noviny (Německo).

Information Service of Free Czechoslovakia: Zvláštní zpravodajství pro československý tisk a rozhlas v zahraničí / Josef Josten. - London: FCI. - 33x21 cm, 1-2 s. - U č. 6/51 souběžně český název Informační služba svobodného Československa, podnázev Česká příloha pro čs. tisk a rozhlas v zahraničí. - Asi od č. 23/50 změna podnázvu na Reports from Behind the Iron Curtain, č. 5/51 má podnázev Features and News from Behind the Iron Curtain. - Od č. 2/51 je v záhlaví uvedeno, že titul je českou přílohou (u č. 5/51 českým vydáním) angl. řady Information Service of Free Czechoslovakia (viz Jinojazyčná periodika). - Titul též spjat s Informační službou svobodných československých novinářů v Německu. - Č. 23/50 má přílohu Čechoslovák v zahraničí. - Č. 6/51 je poslední, od č. 7/51 vychází jako Čechoslovák. Č. 1/51 omylem označeno jako č. 1/50. - Per. příl.: Ferdinand Peroutka: Světem obchází stín muže a hledá spravedlnost... (č. 6; k č. 15/49); Miroslav Rašín: Před novým útokem bolševismu, Silou proti násilí (č. 15-16, leden 1950): Vojta Beneš: Cesta záchrany: Návrat k T. G. Masarykovi (k 100. výročí nar. TGM).

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz

1949 - 15 - ocr-pdf
1950 - 14 - ocr-pdf
1950 - 15 - ocr-pdf
1950 - 16 - ocr-pdf
1950 - 15-16 zvláštní příloha - ocr-pdf
1950 - 17 - ocr-pdf
1950 - 18 - ocr-pdf
1950 - 19 - ocr-pdf
1950 - 20 - ocr-pdf
1950 - 23 - ocr-pdf