Marta Edith Holečková - Nenech mě zahálet, nabídni upřímným zájemcům - Cesty českého katolického samizdatu 80. let

Universita Karlova v Praze

Filosofická fakulta

Ústav hospodářských a sociálních dějin

Praha 2007, 167 s.

 

Obsah:

• Teoretická východiska - Životní příběh v historickém výzkumu | O paměti a příběhu | O metodě: oral history

• Církev a samizdat - Katolická církev a její skrytá tvář v době tzv. normalizace | Přes oponu | Vybrané represivní zásahy | Pronikání na povrch

• Literatura z druhého břehu - samizdat a jeho význam - Rozkvět samizdatu v českých zemích | Několik poznámek ke katolickým tiskům | Státní bezpečnost a její zápas s nelegálními tiskovinami | Základní tiskařské a vydavatelské postupy

• Životopisná vyprávění - František Adamík 1932 | Michaela Freiová 1942 | Vladimír Fučík 1934 | P. Radim Miroslav Jáchym OFM 1947 | Dagmar Kadlecová Hlavsová 1956 | Jiří Kaplan 1925 | Jan Krumholz 1927 | Iva Kotrlá 1947 | P. František Lízna SJ 1941 | Michal Mrtvý 1964 | Jindřich Sirovátka 1943 | P. Rudolf Smahel SDB 1950

• Tiché společenství | Cesty k samizdatu | Jak se dělal samizdat | Radíkovská tiskárna a její okruh

• Zaměstnání a rodina - Pod skleněným zvonem? | Spolupráce se zahraničím | Proudy disentu | 

• Epilog | Závěr | Resumé | Literatura a prameny | Použité zkratky | Přílohy

 

plný text (spíše obraz) - pdf