Sado - maso

Konstruktivně pesimistický magazín, neo-romantic ([1]);

Novo romantický magazín ([2]);

Konstruktivně-pesi/mystický magazín (4);

Čtení na léto - Výběr několika konstruktivně-opti/mystických zajímavostí ve zmrzlinových barvách (4-5);

Konstruktivně-pesimistický magazín (5);

Operačně-taktický časopis středního doletu (romanticko-realistická revue) (6);

Estetic Anarchy Magazine (7 1/2)

 

*     [Praha]     *     1983 – 1986     *     2 × až 3 × ročně     *

 
 
 
A.
1. Sado-Maso; zkr.S/M;
2. Konstruktivně pesimistický magazín, neo-romantic ([1]); Novo romantický magazín ([2]); Konstruktivně-pesi/mystický magazín (4); Čtení na léto - Výběr několika konstruktivně-opti/mystických zajímavostí ve zmrzlinových barvách (4-5); Konstruktivně-pesimistický magazín (5); Operačně-taktický časopis středního doletu (romanticko-realistická revue) (6); Estetic Anarchy Magazine (7 1/2);
3. anonym;
4. [Praha];
6. A5;
7. [107]-[185];
8. průklep; sešito v polokartónu či fotoreprodukce;
9. ilustrace;
12. 2-3x ročně;
13. 8;
14. [1]/12-83 - 01-84; [2]/02-05-84; [3]/Podzim 84; 4/04-05-85; 4-5/04-05-85; 5/Podzim 85; 6/Zima [85-]86; 7 1/2/[Jaro 86].
 
B.
1. Časopis pro literaturu, hudbu a filozofii.
2. Obsah.
3. Většinou pseudonymy (u původních příspěvků; nejčastěji: Řehoř Samsa), šifry, také plná jména (u převzatých textů);
a) E. Bondy, V. Havel, M. Kundera;
b) L. Blair, C. Castaneda, E. Fromm, R. Higgins, Th. Lawson.
4. a) Reportáže, rozhovory, eseje, komentáře, informace, poezie.
b) Mystika; náboženství (zen-buddhismus); alchymie; ekologie; ekosofie; indiánské kmeny; hudba (punk, rock, Plastic People of the Universe, Nina Hagen, Nico); psychedelika; symbolika; film (W. Herzog); výtvarné umění (S. Dalí); subkultury na Západě; alternativní hnutí (hippies); literatura (studie o K. H. Máchovi, poezie E. Bondyho, eseje V. Havla).
c) Většina příspěvků převzatých formou volně zpracovaných textů (z novin a knih) a volných překladů (většinou z angličtiny).
6. Srovnej Jen pro blázny a Opium pro lid.
 
C.
1. Egon Bondy, "S/M is dead", Vokno ll/[86].
2. Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,64.
3. Egon Bondy, "Zasláno redakci", Sado-Maso 6/86.
 
D.     Písemná odpověď vydavatele na dotazník (04-89):
1. Praha.
2. 11 (1. vydání); další opisy.
4. Výraz pro sadomasochistické uspořádání dnešního světa; bolesti si lidé působí většinou sami svou nepoučitelností, omezeností, poddaností a nedostatkem ekologického cítění. Sado-Maso je životní styl destruktivní civilizace na postupu. - Na obálce č.l je známá značka MS oficiálního časopisu Mladý svět, která se překrucuje v SM, a tak reprezentuje Sado-Maso.
5. Časopis je spontánní, vznikl bez pevného programu. Nechtěl jsem to dělat kvůli časopisu, nýbrž jako výraz svého odporu vůči určitým jevům v dnešní společnosti. Je to spíše provokativní gesto (podobně jako móda punků), individuální protest a symbolická komunikace než seriózní pokus o vydávání časopisu coby "altruistické šíření informace". Prací na Sado-Maso pokračuji ve svých aktivitách v oblasti nezávislých časopisů.
6. Časem vykrystalizovala tematická čísla (nap. č. 4 se zabývá K. H. Máchou). - Své pevné místo dostala kritická reportáž jako nejplodnější forma, jakou může redakce reagovat na určité situace a události. Rozhovory by měly dovršit tematickou orientaci každého jednotlivého čísla. Pravidelně jsou zastoupeny i portréty známých zahraničních rockových skupin.
7. V. Havel, E. Bondy; hodně materiálu zpracováno z hudebního časopisu Melody Maker.
14. Návaznost na Opium pro lid a Jen pro blázny.

Zdroj: POSSET, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. 1. vyd. [Brno] : Továrna na sítotisk : Společnost pro reklamu a tisk R & T, [1993]. 216 s. ISBN 80-901192-0-4.

 

Historie a článková bibliografie z diplomové práce Gabriely Romanové z r. 2012 „Sado-Maso 1983–1986. Historie a článková bibliografie samizdatového časopisu“:    historie        článková bibliografie

 

 

1986

6 - pdf-ocr