Smer 1941-48

Revue pre duchovný život

1941 - 1948     *     Trenčín, od č. 1/1946 Košice     *     měsíčně kromě prázdnin

 

Šéfredaktoři: prof. dr. Innocent Müller, OP; od č. 7/1946 P. Juraj Akvinas Mária Gabura, OP

 

Revue slovenských dominikánů byla vydávaná po vzoru české dominikánské revue Na hlubinu. Publikovali v ní Jozef Babor, Pavol Beňuška, Jozef Búda, Gašpar Friethoft, Reginald Garrigou-Lagrange, Metod Habán, Ján Haranta, Max. Chladný Hanoš, Alojz J. Chura, Juraj Kohút , Ján Mastyľak, Emilián Soukup, Anton Surjanský a další.

 

Digitální podoba byla připravena ve spolupráci www.dominikani.sk a Sdružení občanů Exodus.

 

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948