Zdvořilé poděkování rádi vyslovujeme

 
  • knihovně Libri prohibiti a Jiřímu Gruntorádovi za úzkou a dlouhodobou spoluprácilogo knihovny Libri Prohibiti

 

 

  • autorům či zpracovatelům nejrůznějších rejstříků, bibliografií a přehledů za poskytnutí výsledků jejich práce

 

  • Plzeňskému kraji za podporuplzensky kraj

 

 

 

 

  • Národní knihovně za archivaci webu scriptum.cz

 

 

 

 
  • České Akademii věd - Ústavu pro českou literaturu za spolupráci

při tvorbě bibliografických záznamů periodik v katalogu Aleph