Na hlubinu

od 1926 Časopis pro pěstování a prohloubení duchovního života, od 1927 Revue pro vnitřní život

1926 - 1948   *   Olomouc   *   měsíčně (mimo prázdnin)

Významná revue olomouckých dominikánů, kam přispívali řádoví bratři Reginald Dacík, Emilian Soukup, Prokop Švach, Antonín Čala, Pavel Škrabal, Metoděj Habáň, Augustin Scherzer a další. Kromě nich například Jaroslav Durych, Jan Čep, Dominik Pecka, Jan Zahradníček, Zdeněk Kalista, Stanislav Špůrek, Jaroslav Ovečka, Alfred Fuchs, Josef Krlín, Josef Vašica a další. 

Důležitou součástí byly Braitovy tzv. duchovní kursy, soubory článků s jednotícím tématem: Kurs duchovního života (1927), přátelství s Bohem (1928), vnitřní modlitby (1929), o darech Ducha sv. (1930), o následování Krista (1931), o ctnosti lásky (1932), o milosti (1933), o kněžství (1934), o Církvi jakožto zdroji duchovního života (1935), o ctnosti spravedlnosti (1936), o mystickém těle Kristově (1937), mystická cesta k Bohu (1938), o duchovním očišťování (1939-1940), Základy duchovního života (1941), Mystická cesta (1942-1943), duchovního života pro začátečníky (1943-1944/1945).

Tématy byla převážně teologie, především pak christologie, učení o Trojici, eklesiologie a eschatologie, dále dějiny duchovního života, církevní dějiny, exegeze, liturgie, vztah církve a státu, morálka, rovněž i duchovní hudba a sakrální architektura. Též překlady křesťanské mystiky vč. soudobých interpretací.

Hlavním cílem redaktorů byla duchovní obroda společnosti. 

Revui založil a jako šéfredaktor po celou dobu pracoval katolický kněz, dominikán, teolog, básník, literární kritik, publicista a překladatel Silvestr Maria Braito (1898-1962). Kromě toho se významně podílel na vydávání Filosofické revue, edice Vítězové, časopisů Výhledy, Růže dominikánská; podílel se na překladu Teologické sumy sv. Tomáše Akvinského do češtiny. 1950 zatčen, odsouzen, 1960 propuštěn.

zdroje: katalogy, L. Kouřilová: Křesťanská mystika v revue Na hlubinu (Brno 2000), www.op.cz

Digitální podoba byla připravena ve spolupráci www.dominikani.sk a Sdružení občanů Exodus.