Pevná hráz

1989     *     Plzeň

Informativní bulletin Západočeského kraje

„Nechceme nadávat či pomlouvat, odmítáme nálepky jako ,protistátní‘ nebo ,protisocialistické‘, ne, chceme pouze věcně a co možná nejpravdivěji informovat o dění kolem nás, o kterém se čtenář dovídá většinou zkresleně anebo vůbec ne. Berme to i jako pokus odstranit další cihlu z oněch ,pevných hrází‘, kterými jsme již po léta obklopeni.“ (nulté číslo)

 
Na jeho podobě se podílela skupina mladých Plzeňáků kolem Charty 77 a dalších iniciativ Jan Rampich, Martin Svoboda, Vladimír Líbal, Ladislav Vyskočil, Jan Jelínek, Ivan Jáchim. Přispívali do něj i další autoři, např. Jiří Šašek, Jaromír Mergl, Miroslav Svoboda, manželé Náhlíkovi, František Řezáč, Viola Procházková a další. 

Celkem vyšla tři čísla: nulté bez pevných desek i grafické úpravy a č. 1. a 2. již s pevnými deskami v barevném grafickém provedení Vladimíra Líbala (č. 1) a Jana Jelínka (č. 2). Rozsah 16 - 34 stran A4.

Časopis tiskl Martin Svoboda s Janem Rampichem v půjčeném domku v Lobzích, další členové redakce o místě výroby nevěděli. Tiskli jej na zakoupené papíry sítotiskovým rámečkem od vydavatelů karlovarského Stresu v nákladu kolem 60 kusů. Další síto získali z Prahy od Demokratické iniciativy, a později ještě jedno kvalitnější od Ivana Lampera, jednoho z vydavatelů pražské Revolver Revue.

Obsahově se titul zabývá zejména děním kolem občanských iniciativ na Plzeňsku.

Č. 0 - Manifestace k uctění památky padlých amerických vojáků při osvobozování Československa na náměstí Míru v Plzni 6. 5. 1989 včetně projevu, který měl pronést Jiří Šašek, jenž byl však toho času zadržen Státní bezpečností, odpověď amerického velvyslance (!) pořadatelům na jejich pozvání. Vzpomínková akce v Plzni-Liticích dne 20. 5. 1989 za účasti velvyslance USA Niemczyka. Dvě fóra aktivistů a příznivců občanských iniciativ z různých míst Západočeského kraje. Dvě petice zaslané Velvyslanectví ČLR a českým státním orgánům, protestující proti brutálnímu potlačování lidských práv v Číně. Pouť ke sv. Janu Nepomuku Neumannovi v Českých Budějovicích a Prachaticích (Miroslav Svoboda). 

Č. 1 - výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, tichá demonstrace na náměstí Republiky v Plzni dne 21. 8. 1989 a ohlasy dvou čtenářů na ni, Vaculíkovy Dva tisíce slov z června 1968, petice Několik vět, schůzka členů a sympatizantů Demokratické iniciativy 4.9. 1989, při níž bylo zadrženo asi dvacet osob, obvinění Jana Rampicha z trestného činu pobuřování za rozšiřování petice Několik vět.

Č. 2 - reakce na článek zástupce šéfredaktora západočeského deníku Pravda ing. Františka Hykeše ze dne 27. 10. 1989 s názvem V jaké žijeme vlasti?, informace o dvou podnětech k soudnímu přezkoumání rozhodnutí o zákazu manifestace 6. 5. 1989, podaných Jiřím Šaškem a Janem Rampichem, domovní prohlídka u Vladimíra Líbala, postihy za manifestaci 6. 5. 1989, seznam třinácti osob zadržených 28. října 1989.

Přílohou druhého čísla Pevné hráze je plakát 51 x 35 cm - černý obušek v červeném výstražném trojúhelníku, a pod tím nápis „Hlavní město Praha vás vítá“ (signováno design red & blue) – autor Miroslav Hora.

Pevná hráz je v knihovně Libri prohibiti, Knihovně kardinála Berana, Západočeském muzeu, Archivu města Plzně i v soukromých sbírkách a archivech.

 
Všechna čísla tohoto titulu jsou podložena přesným původním textem (pdf-txt).
ročník 1989