Plzeňský zpravodaj Konfederace politických vězňů, pob. 48 Plzeň

*     Plzeň     *     1995 –     *     10 × ročně     *

 

Vydává Konfederace politických vězňů, pobočka 48 Plzeň (pro bývalé okresy PM, PJ, PS, RO, TC).

V r. 2004 PZ řidila redakční rada: M. Škudera, J. Bočánková, L. Pitorová, M. Růžková a J. Cuhra.

Rozsah obvykle 2 strany A4.

 

1996

8 - pdf-ocr

1997

7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

1998

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

1999

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

2000

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

2001

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

2002

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

2003

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr

2004

1 - pdf-txt
2 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr

2005

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
9 - pdf-txt

2006

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
6a zvláštní vydání - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt

2007

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt  jen 1. s.
4 - pdf-txt  jen 2. s.
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt
12 - pdf-txt
 

2008

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - 
6 - pdf-txt
7 - 
8 - pdf-txt
9 - 
10 - 
 

2009

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt

2010

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt

2011

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt

2012

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt

2013

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt

2014

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt

2015

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt  nedotištěno
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt

2016

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt

2017

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt

2018

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt

2019

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - 
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - 
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - 

2020

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - 
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 

2021

1 - pdf-txt
2 - 
3 - pdf-txt
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 -