Zpravodaj Konfederace politických vězňů, K 231

 

*     Praha     *     2002 –     *     5 × ročně     *

 

Navazuje na periodikum Věrni zůstali, vydává Rada Konfederace politických vězňů.

V r. 2004 list řídila redakční rada: Alois Durďák, Jaroslav Huml, Zdeněk Kovařík, Jaroslav Krásný, Zdeněk Křivka, František Šedivý.

Rozsah obvykle 12 stran A4.

 

 

1994 - roč. [1]

4 - pdf-ocr   jen s. 1-2
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr

 

1995 - roč. 2

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 
 

1996 - roč. 3

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 
 

1997 - roč. 4

1 - pdf-ocr
 
 

1998 - roč. 5

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
mimořádné číslo listopad - pdf-ocr
 
 

1999 - roč. 6

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
 
 

2000 - roč. 7

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
 
 

2001 - roč. 8

5 - pdf-ocr
 
 

2002 - roč. 9

5 - pdf-ocr
 
 

2003 - roč. 10

4 - pdf-ocr
 
 

2004 - roč. 11

3 - pdf-ocr

 

2008 - roč. 15

4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr s příl. Uranový gulag
 
 

2009 - roč. 16

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr