Bohdan Chudoba

21. 11. 1909 Brno – 2. 1. 1982 Madrid

Od roku 1933 byl redaktorem časopisu Akord, v letech 1945–1946 redaktorem antikomunistických Obzorů. 1946 - 1948 poslancem Ústavodárného Národního shromáždění za ČSL. 1947 zvolen předsedou mládežnické organizace ČSL. V ČSL odmítal kompromisy s komunisty (s oblibou používal heslo totalita bude bita). V parlamentu spolu s dalšími až do roku 1948 blokoval komunistické plány na radikální pozemkovou reformu. Hned po převratu 1948 odešel do exilu, kde s dalšími politiky budoval exilovou lidovou stranu. Později se Simeonem Ghelfantem a Josefem Kalvodou založil exilové Křesťansko-demokratické hnutí. Později přešel k Českému národnímu výboru okolo Lva Prchaly. Od 1949 v USA přednášel historii a politologii na řadě amerických univerzit. Od konce 50. let pobýval opakovaně ve Španělsku, kam se později trvale přestěhoval. I v exilu publikoval několik historických prací, v pozůstalosti zanechal řadu historických prací, románů a básnických sbírek.

 

tituly exilové a z pozůstalosti

Jindy a nyní: dějiny českého národa. Praha: Vyšehrad, 1946. 465 s. - pdf-ocr   

     (2. přepr. vyd. Frankfurt am Main: Opus bonum, 1975. 592 s.)

Spain and the Empire 1519–1643, Chicago, 1952.

Of Time, Light and Hell, Haag 1974.