Velehrad

Nezávislý časopis pro křesťanský život

 

*     1989     *     Brno - Olomouc     *     

 

Koncem roku 1988 se v Luhačovicích skupina lidí, již dříve působících v křesťanském samizdatu, shodla na potřebě vydávání nezávislého křesťanského časopisu na Moravě. Zásadní význam pro ně měli Oto Mádr a Josef Zvěřina. V. se věnoval jinak nedostupným informacím z domácího křesťanského života; obsahoval také překlady a info ze zahraničního rozhlasového zpravodajství.

První číslo vyšlo na jaře 1989 a do listopadu téhož roku vyšlo 10 čísel. Po listopadu 89 působil Velehrad legálně s rozšířeným okruhem spolupracovníků; později zanikl.

V redakční radě působili brněnští Radomír Malý či Václav Umlauf, otrokovický Tomáš Květák, prostějovský Miloš Košíček, olomoucký Jindřich Suchánek a Tomáš Kopřiva. Byl rozmnožován na cyklostylu, dle Jindřicha Suchánka byl náklad 500-1000 výtisků.

Stálejší rubriky: Slovo předem; Děje se kolem nás…; Desetiletí duchovní obnovy; Křesťan a svět; Rozhovor; Zeptali jsme se…; Názory, Polemika; Pozvánka do kina; Umění a kultura; Prázdniny, dovolená; Kultura; Zprávy, Došlo po uzávěrce.

s použitím části textu Václava Buriana "O olomouckých samizdatových časopisech" např. zde: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. ISSN 1214-6498., upraveno, doplněno

 

1 - pdf-ocr

2 - pdf-ocr

3 - pdf-ocr

4 - pdf-ocr

5 - pdf-ocr

6 - 18. července 1989 - pdf-ocr

Obsah:
str. I-IV: Noví biskupové (představení nově jmenovaných českých a slovenských biskupů)
str. 1: -re-: Víra dnes (zamyšlení)
str. 2-3: Tomáš Kopřiva: Pouť ke sv. Janu Prachatickému ve dnech 17. - 18. 6. 1989
str. 3-6: Bohoslužba slova na závěr pouti ke sv. Janu Neumannovi do Prachatic dne 18. 6. 1989
str. 7-10: TK: Oslavili jsme 90. narozeniny pana kardinála, Rozhovor s kardinálem Františkem Tomáškem (z dubnového čísla římského časopisu Nový život)
str. 11-13: Radomír Malý: Pláč homiletický (zamyšlení)
str. 13-15: Rozhovor s JUDr. Jánom Čarnogurským
str. 15: Musíme Tě prosit za odpuštění (modlitba)
str. 16-18: Apel českobratrských evangelíků proti trestu smrti
str. 18: Marie Mahonová: Sluneční tanec (báseň)
str. 19: Drážďany 23. - 25. 6. 1989 - setkání "Taizé"
str. 20-22: Děje se kolem nás... (domácí zpravodajská a polemická rubrika)
str. 23-25: Křesťan a svět (zahraniční rubrika)
str. 26-28: Názory, polemika (rubrika)
str. 29-30: Zprávy (rubrika)
str. 31: Došlo po uzávěrce: František Tomášek: Otevřený list vládním činitelům a občanům ČSSR

 

7 - pdf-ocr

8 - pdf-ocr

9 - pdf-ocr