Aušra

Úsvit, Jitřenka

Katolický společensko-politický časopis, vydávaný v samizdatu.

Navazoval na časopis stejného názvu, který vycházel v letech 1883–86 jako první nelegální periodikum z období zákazu tisknout v latince (zavedeného ruskou vládou) a který se velmi zasloužil o povzbuzení národního povědomí Litevců.

Redaktory nové Aušry byli P. Sigitas Tamkevičius (1975–76, čísla 1–4) a P. Lionginas Kunevičius (1977–88, čísla 5–41).

Časopis publikoval články o diskriminaci litevského národa a katolické církve v SSSR, o morálním úpadku společnosti či tajné dohodě mezi SSSR a Německem z roku 1939. V letech 1975–82 se o něm systematicky psalo na stránkách Kroniky aktuálních událostí. Všechna čísla se přetiskovala v USA.