Dialog 88 (89)

*     1988 - 1989     *     Praha     *     měsíčně     *

 

 
 
A.
1. Dialog 88;
3. Iniciativní skupina formující společenství za socialistickou přestavbu (3-5);
4. [Praha];
6. A4;
7. [15]-[24];
8. cyklostyl; sešito v papíru;
12. 1x měsíčně;
13. 5;
14. 1/[09-88];*2/10-88; 3/[11-88]; 4/[12-88];*5/01-89 [sic]; 1989-[Dialog 89] 5 čísel.
 
B.
1. Časopis pro politiku reformně komunistického směru.
3. Anonymy, šifry, plná jména; a) Č. Císař, A. Dubček, J. Hájek, M. Hájek, Z. Jičínský.
4. a) Eseje, statě, manifesty, prohlášení, proslovy, rozhovory, autentické zpravodajství.
b) Reformní komunismus roku 1968 a současnosti (prohlášení účastníků reformního procesu roku 1968), perestrojka (v SSSR a ČSSR), aktuální politické události (Dubčekova návštěva v Itálii roku 1988) z hlediska reformních komunistů.
c) Převázně původní příspěvky; několik překladů z L'Unita
7. Z Iniciativní skupiny formující společenství za socialistickou přestavbu vznikl v únoru 1989 Klub za socialistickou přestavbu Obroda
 
C.
2. Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 57.
"Dialog 88", Infoch 18/88. (1)
"Dialog 88", Infoch 21/88. (2)
"Dialog 88", Infoch 21/88. (3)
"Dialog 88", Infoch 1/89. (4)
"Dialog 88", Infoch 4/89. (5)
3. red., "Na cestu", Dialog 88 1/[88].
 
V č. 1/1989 text V. Kabrny „Založení klubu Obroda“ a v č. 4/1989 „Programové teze Klubu obroda“). Časopis stojí na pozicích reformního komunismu 1968 (Z. Jičínský: „Druhá poznámka o socialistickém právním státu“ – číslo 2/1988, prohlášení protagonistů reformního procesu 1968), zabývá se perestrojkou v SSSR a ČSSR (J. Sláma: „Dubčekův návrat do mezinárodní politiky“ – 5/1988, M. Hájek: "Možnosti první etapy demokratizace" – 2/1989, V. Šilhán: "Východiska reforem v ČSSR" – 3/1989 a V. Mencl "Poučení z dvaceti let normalizačního vývoje" – 5 / 1989) a aktuální politické události prezentuje z pohledu komunistických reformátorů (Z. Jičínský: "Alexander Dubček v Itálii! Pohled z Prahy" – 4/1988).
 
1988
01 tit- list - pdf
02 tit- list - pdf
 
1989
10 obsah - pdf-ocr