Gerzanicová Hons Hana

Hana Hons Gerzanicová, roz. Šlaufová, se narodila 11. 5. 1928 v Plzni na Roudné. Po studiu na plzeňském dívčím reálném gymnáziu vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 1949 emigrovala se svým budoucím manželem do Německa a 1950 do Austrálie, kde prožila většinu svého života. 1999 se vrátila do Česka, žije ve svém rodném domě. Podporuje místní umělce, spisovatele, opravy drobných památek a kulturní aktivity obecně. Je stále zajímavá a inspirativní žena, za celoživotní práci v krajanských sdruženích a spolcích, svou tvorbu a současné kulturní aktivity byla doma i v zahraničí několikrát oceněna, mj. titulem „Významná česká žena ve světě“ (2009).

Své básně publikuje jak v angličtině, tak i v češtině, věnuje se též překladům.

 

Bibliografie (chronologicky):

Ve stínu eukalyptů - poezie. Vydal Karel Veselý, Plzeň 1996, brož., 71 s.
 
Nová epocha - poezie. Vydal Karel Veselý, Plzeň 1998, 74 s.
 
Kam cesty vedou - poezie. Vydal Pro libris & FS Publishing, Plzeň 1999, 72 s.
 
Otisky v mlze - poezie. Vydal Karel Veselý, Plzeň 2002, 78 s.
 
Neznámé ruce - poezie. Vydalo Středisko západočeských spisovatelů, Plzeň 2003, 20 s.
 
Kalendář plzeňský 2005 : kratochvilné čtení na každý měsíc - povídky, úvod František Spurný, vydal Fraus a Pro libris, Plzeň 2004, 35 s.
 
Thanks Australia - anglicky psaná poezie. Vydal FS Publishing, Plzeň 2006, 86 s.
 
Procházka se slunečnicí - poezie. Vydal FS Publishing, Plzeň 2006, 87 s.
 
Hrozny okamžiků - poezie. Vydal FS Publishing, Plzeň 2008, 63 s.
 
Poezie přírody aneb kde domov můj - společně s fotografem Přemyslem Líbalem. Vydala Tiskárna V&H Print Hlávka, Nové Město nad Metují 2010, 85 s.
 
Lásky, poezie a prózy čas. CD se zvukovým záznamem autorského čtení 18 západočeských básníků a prozaiků. Vydal Jiří Hlobil ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, Plzeň 2010, 1 CD + brožura.
 
Pod smaragdovým křížem rytířů sv. Lazara - poezie HG, životopis sv. Lazara a dějiny Řádu sv. Lazara, doplněné historickými vyobrazeními. Ilustrace Raphaela Hons a M. Krist. Vydal ArtKrist Plzeň 2011, A5 brož., 60 stran. 2. doplněné vydání 2017.
 
Crha a Strachota krajem jdou - ve spolupráci s M. Kristem, pocta k výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Množství dobových ilustrací, často dosud nepublikovaných, dokumentuje místa, stavby a osobnosti související s příběhem světců. Na Moravě, v Čechách, i v zahraničí. Doplněno současnou poezií H. Gerzanicové, plné víry, vlastenectví a hrdosti na rodnou zem. Vydal ArtKrist Plzeň 2012, A5, brožovaná 132 stran.
 
Stát zas mezi vrátky… - ve spolupráci s M. Kristem. Osudy rodiny autorky od počátku 20. století až po její útěk do Německa a emigraci do Austrálie. Více než sto často unikátních snímků z Plzeňska, ze Šumavy i ze života emigrantů v Německu a v Austrálii. Životní příběh zpracoval Miloslav Krist. Díky pamětníkům se podařilo po šedesáti letech objasnit okolnosti i místa dramatického přechodu hranic a dosud neznámé aktéry příběhu a jejich další osudy. Vydal ArtKrist Plzeň 2013, A5, brož., 160 stran. 2. doplněné vydání 2015.
 
Vzpomínky míst - básně - zážitky, dojmy a pocity z míst, která autorka navštívila. Vzpomínky autorky samotné, ale i míst či staveb samých. Historické i současné fotografie více autorů, fotokoláže M. Krista. Vydal ArtKrist Plzeň 2015, A5, brožovaná, 72 stran. 2. doplněné vydání 2020, 78 s. pdf-txt
 
Ve jménu milosrdenství - básnické, literární i fotografické portréty deseti osobností: Lazar z Betánie, sv. Anežka Česká, sv. Zdislava, Eliška Přemyslovna, sv. Damien de Veuster, Albert Schweitzer, císař Karel I. a císařovna Zita, sv. Matka Tereza a sv. papež Jan Pavel II. Dobové portréty, ilustrace M. Krista. Česky a anglicky. Vydal ArtKrist Plzeň 2016, A5, brožovaná, 50 stran. pdf-txt
 
Děkuji - vydal Mikroregion Nepomucko, Plzeň [Nepomuk] 2018, 47 s.
 
Kořeny - poezie, próza, vzpomínky. Vydalo Město Nepomuk a Mikroregion Nepomucko, Nepomuk 2019, 51 s.
 
Prameny - básně, úvahy a vzpomínky. Vydáno ve spol. s Městem Nepomuk a Mikroregionem Nepomucko, Nepomuk 2020, 51 s.
 
Doteky okamžiků – sbírka básní, jejichž obsahem jsou přání k různým životním událostem řadě osobností i přátel z celého světa. Vydal ArKrist Plzeň 2021, A5, 62 stran.