Věstník české katolické misie v Kalifornii

Věstník české katolické misie Sv. Jakuba v san Diegu, sv. Františka v San Francisku a sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles
 
*    Walnut, 1989 Burbank, 1996 Orange    *    1963 –    *    měsíčně
 
Informační zpravodaj České duchovní služby vychází od 18. prosince 1963. Původně jej redigoval P. Jaroslav Popelka, dále uvedeni Dimitrij Colankin, Bohumil Korbář a Peter Esterka. V souvislosti se změnami názvů a zřejmě rozšiřováním působnosti vydavatele list často obměňoval názvy (viz níže). V roce 1989 jako vydavatel uvedena Catholic Community of Saint Finbar v Burbanku. Texty v češtině,jedna z rubrik v angličtině. Pravděpodobně od dřívější doby, minimálně však od roku 2011 souběžně vychází česká a anglická verze. Dosud vychází.
 
Věstník katolické misie sv. Jakuba v San Diegu, sv. Františka v San Francisku, sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles / Jaroslav Popelka, Dimitrij Colankin, Bohumil Korbář, Peter Esterka. - Walnut: R. C. Czech Mission: Česká Duchovní Služba Walnut. - 22 x 14 cm, 8-20 s. - V r. 1989 vydavatelem Catholic Community of Saint Finbar v Burbanku. - Původní název Věstník katolické misie sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles, asi od r. 1975 Věstník katolické misie sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles a sv. Františka Xav. v San Franciscu. asi od r. 1980 Věstník katolické misie sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles, sv. Františka v San Franciscu a sv. Jakuba v San Diegu, v roce 1983 dochází ke změně pořadí misií v názvu časopisu. - Asi od r. 1996 vychází v Orange.
podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz. Doplněno.
 
webové stránky Věstníku (leden 2016): http://czechchurch.org/category/vestnik/
 
názvy čísel jsou ve V. slovy; zde, kvůli přehlednosti, jsou číslicí (např. Červen-Červenec 1975)  |  06-07/1975)
 
ročník 1972
ročník 1973
ročník 1974
ročník 1975
ročník 1976
ročník 1977
ročník 1978
ročník 1979
ročník 1980
ročník 1981
ročník 1982
ročník 1985
ročník 1986
ročník 2006

ročník 2007

ročník 2011

ročník 2012

ročník 2013

ročník 2014

ročník 2015