Obálka

časopis pro literaturu

*     1979 - 80?     *     Tábor     *

Josef Štogr za svého dvouletého pobytu v Táboře vydával autorské samizdatové časopisy Akát (1979) a Obálka (1980), rozmnožované strojopisem.