Knihy Akordu / Edice Akord

Knižní řada Revue Akord

 

Revue Akord - OSTATNÍ / PERIODIKA / Akord - nebo tudy

Edice Akord byla založena v roce 1934 ve vydavatelství Spolku katolických akademiků Moravan.

Knihy Akordu

 

 

1 - Velepíseň / podle kriticky upraveného textu hebrejského přeložil Josef Heger, 2. vyd., Brno : Edice Akord ; 1935, 54 s. ; 17 cm

2 - Svatováclavský sborník Akordu 929-1929. Praha, Ladislav Kuncíř [1929], 82 s. pdf-ocr
Obsah: Jaroslav Durych: Vévoda české země; Leopold Peřich: K významu tradice Svatováclavské; Jan Strakoš: Svatováclavská poesie nové doby; Josef Vašica: Význam svatého Borise a Gleba v tradici Svatováclavské; Josef Dostál: Poslání svatého Václava

3 - Eduard Winter: Bernard Bolzano a jeho kruh = [Bernard Bolzano und sein Kreis]; přeložil a poznámkami doplnil Zdeněk Kalista ; předmluva Arne Novák, Brno : Spolek katolických akademiků Moravan, 1935, 231, [2] s. : [1] obr. příl. ; 8°.

5 - Léon Bloy: Na prahu Apokalypsy - 1913-1915. Praha, Ladislav Kuncíř 1930, 343 s.

6 - Izaiáš - Ješajahu / z hebrejštiny přeložil Josef Heger, Brno : Edice Akord, 1936, 163 s. ; 22 cm.

[7] Vladimír Denkstein: Chrámová stavba kláštera Králové na Starém Brně; Brno : Edice Akord : Moravan, spolek katolických akademiků, 1936, 38 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 22 cm, Edice Výtvarné umění na Moravě ; sv. 1.

8 - Jacques Maritain: Vybrané stati filosofické; přeložil Otto Albert Tichý, Praha : Ladislav Kuncíř, 1931, 208 stran ; 18 cm.

8 - Dominik Pecka: Smysl člověka; Brno : Moravan, spolek katolických akademiků, 1936, 78 stran ; 19 cm, Knihy Duchovní orientace č. 3.

9 - Metoděj Habáň: Psychologie. Brno : Moravan, spolek katolických akademiků, 1937, 252 stran ; 23 cm.

10 - [Starokřesťanské] Hymny Z latiny přeložil a poznámku napsal Jan Dokulil, 8°, 2. vydání.

11 - Albert Kutal: Pieta z kostela svatého Tomáše v Brně. 1937, 21 cm, il.

12 - Velepíseň, [kterou napsal Šelomo, Šîr haššîrîm] /  z hebrejštiny přeložil Josef Heger; 3. vyd., 1937, 49, [2] s. ; 8°.

14 - Metoděj Habáň: Sexuální problém. 1938, 92 s. pdf-ocr

16 - Žalmy / z hebrejštiny přeložil Josef Heger, Brno : Moravan, spolek katol. akademiků, 1939, 215, [I] s. ; 8°.

John Henry NewmanMaria v litaniích : [rozjímání o Panně Marii]; přeložil [z angličtiny a úvod napsal] Jan Dokulil, Brno : Edice Akord, 1939, 85, [IV] s. ; 8°.

19 - Dominik Pecka: Tvář člověka; Brno : Moravan, spolek katolických akademiků, 1939, 129, [II] s. ; 8°, Knihy Duchovní orientace čís. 4.

20 - Émile Baumann: Znamení na rukou : román; z francouzštiny přeložil Leopold Vrla, Brno : Akord, 1939, 118 stran ; 20 cm. Vydal Moravan, spolek katolických akademiků v Brně.

21 - Kniha Přísloví / z hebrejštiny přeložil Josef Heger; Brno : Edice Akord, 1940, 104 s. ; 22 cm.

22 - Richard Billinger: Darovaný život/[Das verschenkte Leben] : román. [Z němčiny] přeložil O. Reindl. 1940, 177 s. ; 8°.

23 - Adolf Pelikán: O původu mravního svědomí; Brno : Edice Akord, 1941, 113, [VI] s. ; 8°, Duchovní orientace č. 6.

[24] - Josef Jančík: Tomáš ze Štítného, učitel života [systematický výklad jeho mravouky]. 1940, 8°.

25 - Jirme’-Jāhū Jeremiáš / podle kriticky upraveného textu hebrejského přeložil Josef Heger; Brno : Edice Akord, 1941, 131, [II] s. : 8°.

26 - Vavřinec Timotheus Vodička: Umění býti žebrákem; Brno : Edice Akord, 1940, 73, [1] s. ; 8°.

27 - Jan Racek: Duch českého hudebního baroka. Příspěvek ke slohové a vývojové problematice české hudby 17. a 18. století. 1940. 38 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 22 cm

29 - Koheleth / Kazatel / z hebrejštiny přeložil Josef Heger; Brno : Edice Akord, 1942, 40, [II] s. ; 8°.

30 - Bedřich Bridel: Trýlistek Jarní ke cti a chvále Svaté a Nerozdílné Blahoslavené Trojice, jednoho kořínku, jestenství neb božství, trý listkův, troj osob, to jest: Trojnásobné pobožnosti vyznání, vzývání, modlení, na den Svaté Trojice rozkvetlý a vydaný ... : vytištěný v Staré kolleji blíž mostu 1662 / vybr[al], přelož[il] a dopln[il] Bedřich Bridel ; [do tisku připravil a poznámkami opatřil Josef Vašica]; Vyd. 1., Brno : Edice Akord, 1943, 101, [I] s. ; 8°.

31 - Jan Zahradníček: Pod bičem milostným, 1. vyd.; Brno : Edice Akord, 1944, 69, [III] s. ; 8°. pdf-ocr

32 - Jan Čep: Sestra úzkost : výbor z povídek / Jan Čep ; doslov Oldřich Králík, Vyd. 1., Brno : Akord, 1944, 189 s. ; 21 cm.

33 - Kniha moudrosti / z hebrejštiny přeložil Josef Heger, Vydání 1., Brno : Edice Akord, 1946, 61-[I] s. ; 8°.

35 - John Henry Newman: Maria v litaniích; Přeložil [z angličtiny] Jan Dokulil ; [Dřevoryty od Michaela Floriana], II. vydání, Brno : Edice Akord, 1946, 85-[V] s. ; 8°.

36 - Dominik Pecka, Artur Pavelka, Bohdan Chudoba: Křesťanský realismus a dialektický materialismus : [cyklus přednášek pořádaný na jaře r. 1946 "Moravanem", spolkem katolických akademiků v Brně]; Otázky dneška, 1. vyd., Brno : Edice Akord, 1946, 186 s. ; 21 cm, Duchovní orientace č. 7. pdf-ocr

Kniha malých proroků / z hebrejštiny přeložil Josef Heger, vydání 1., Brno : Edice Akord, 1946, 199 s. ; 8°.

Jan Zahradníček: Svatý Václav : Báseň z podzimu roku 1944; Vydání I., Brno : Edice Akord, 1946, 26-[I] s. ; 4°. pdf-ocr

Jan Zahradníček: Stará země. Básně z let 1940-45; vyd. 1., Brno : Edice Akord, [1946], 106-[III] s. ; 8°. pdf-ocr

39 - Otto Walter: Pius XII. Život a osobnost. [Přeložil z němčiny Jan Zahradníček], 8°, [XV] s. obr. příl.

40 - Kniha Daniel / z hebrejštiny přeložil Josef Heger; Vydání 1., Brno : Edice Akord, 1947, 75, [II] s. ; 8°.

[40] - Velikonoční almanach poesie / uspořádal Zdeněk Rotrekl ; úvodní slovo Miloš Dvořák, Vyd. 1., Brno : Akord, 1947, 45 s. ; 22 cm.

42 - Ježíš Sirach: Kniha Ježíše Siracha / z hebrejštiny přeložil Josef Heger, 1. vydání, Brno : Edice Akord, 1947, 159-[I] s. ; 8°.

43 - Václav Šmejkal: Svědectví slova : Aforismy; [Uspořádala Anna Šmejkalová ; Úvodní slovo Rudolf Černý], Vydání 1. Brno : Edice Akord, 1948, 49-[I] s. : [I] obr. příl. ; 8°.

Metoděj Habáň: Sexuální problém. 1946, 3. vyd. 8°.