Dialogy

Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

 

A.
1. Dialogy;
3. Rudolf Battěk, Ladislav Hejdánek, Jan Tesař (1/78); Jan Tesař (5/78);
4. Praha a Brno (1/78, 2/78); Brno (5/78); jinak [Praha];
5. Další opisování je výslovně zakázáno (1/78);
6. B5; též A4 (1/77, 1/78, 2/78, 5/78, 6/78);
7. 10-161;
8. průklep; volné listy; sešito v polokartónu (B5); 1x sešito (A4);
9. ilustrace;
12. asi 1-2x za 2 měsíce;
13. nejméně 22;
14. 1/I/10-77; 2/I/77; 1/II/01-78; Zvláštní číslo 2/II/02-78; 5/II/05-78 (v tom: Zvláštní číslo 3/II/04-78 Místo Dialogu); 6/II/06-78 (obsaženo v 6-7/II/06 - 07-78); 6-7/II/06 - 07-78; 8-9/II/78; 10/II/78; 1/III/79; 2-3/III/79; 4-5/III/79; 1/IV/80; 2-3/IV/80; 4-5/IV/80; 1989x
B.
1. Časopis pro politiku a kulturu.
2. Obsah; příloha (4-5/80).
3. Téměř vždy plná jména, také šifry;
a) R. Battěk, E. Bondy, A. Černý, V. Černý, L. Hejdánek, I. M. Jirous, V. Komeda, F. Kriegel, M. Kusý, J. Mezník, J. Müller, J. Patočka, M. Rejchrt, J. Suk, J. Tesař, J. Tomeš, J. S. Trojan, P. Uhl,;
b) H.Apel, B.Bronski, S.Kisielewski, L.Kolakowski, L.Landgrebe, R.LöwEnthal.
4.a) Eseje (zpočátku formou dopisů), polemiky komentáře, rozhovory, próza, poezie, informace, korespondence, dokumenty.
b) Lidská práva a občanská hnutí: dokumenty Charty 77 a VONSu (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných), korespondence s úřady a zahraničními institucemi, konkrétní případy porušování lidských práv, soudní protokoly, portréty politicky pronásledovaných; politika v teorii (pluralismus, nezbytnost dialogu, demokratický socialismus) a praxi (aktuální politické události v ČSSR a v Polsku, projevy předních sociálních demokratů ze Západu); v menší míře filozofie (křesťanství v dnešním světě); sociologie; literatura (ukázky poezie a prózy).
c) Převážně původní příspěvky; překlady (teprve v pozdějších číslech) většinou ze západních a polských časopisů.
d) Několik slovenských textů.
6. Pokračoval Jan Tesař v Paříži: Dialogy: Nekomunistický svobodný lisí ve službách čs.revoluce, určeno pro čtenáře v Československu (od roku 1983).

C.
2. "[The first 1979 issue of Dialog...]', Palach Press Bulletin 11/79, 41. (1/79) "Dialogy1, Bulletin and Summary of Avialable Documents (Palach Press) 14/80, 27. (1/80) 

"[Čtvrtý ročník časopisu DIALOGY...]", Infoch 8/80. (1/80) Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 57. 3.LvH+JT, "Úvodem", Dialogy 1/77.

D.
a) Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem (3.5.89):
1. Praha.
3. Průklep, zpočátku volné listy, později sešité.
4. Charakter dialogu s tezí a antitezí (tou dobou chybějící).
5. Myšlenka: Jan Tesař; zpočátku J.Tesař a L.Hejdánek; první čísla byla koncipována jako dialog formou dopisů k určitým tématům; překlady se přijímaly až později; roku 1978 přistupuje Rudolf Battěk; po sporech o koncepci opouští redakci J. Tesař, pokračují Hejdánek a Battěk. Hejdánkovi se později nelíbí Battěkův koncept, a proto odchází také. Battěk pokračuje až do svého zatčení (1980).
b) Rozhovor s Rudolfem Batťkem (18.5.89):
1. Praha a Brno.
2. 30-60.
3. Průklep.
5. Reakce na Chartu 77; přispěvatelé se soustředili (od roku 1978) kolem levicově orientovaného demokratického sdružení Nezávislí socialisté; vydávání skončilo mým zatčením.
6. Příspěvky měly mít vysokou teoretickou úroveň, osobně politický charakter a měly odrážet společenskou každodennost. Zčásti přicházely texty ad hoc (co bylo právě v zásuvce); od roku 1979 jsme se ve větší míře věnovali obraně VONSu. Dialogy měly překonat tehdejší izolaci a přispívat k tvůrčí angažovanosti.
zdroj: Posset 1993 viz
 
Tématy byly také politické problémy, například pluralismus - esej Rudolfa Battěka „O principu politické plurality“, dialog - Petr Uhl „O pozadí dialogu“, Ladislav Hejdánek „Možnosti a meze dialogu“, demokratický socialismus - „Současnost evropského demokratického socialismu" z anglického týdeníku The Economist. Dále eseje - např. "Jak je to možné být konzervativně liberálním socialistou?“ Leszka Kołakowského a „Nakolik je ‚liberální‘ současný demokratický socialismus?“ Jindřicha Vohryzka. Dalšími tématy byly tehdejší politické události v Československu a Polsku a podpora, projevená západními sociálními demokraty. Okrajově je zastoupena křesťanská filosofie  - Miloš Rejchrt a Ladislav Hejdánek, nebo esej Václava Černého „Camus a morálka absurdity“, sociologie a literatura (výňatky z básní nebo prózy), rozhovory, např. se Salvatore Giannellem, redaktorem časopisu „L'Europeo“, nebo Milanem Kunderou a Václavem Černým.
dle: Mella 2011 viz

pokud by některý laskavý čtenář poskytl lepší kopie (výtisky, skeny), rádi jimi stávající nahradíme

1977

2 - obsah pdf-txt

 

1978

6-7 - pdf-ocr

8-9 - pdf-ocr

10 - obsah pdf-txt

 

1979

1 - obsah pdf-txt

2-3 - pdf-ocr

4-5 - obsah pdf-txt

 

1980

1 - obsah pdf-txt

2-3 - obsah pdf-txt