Doklady a rozpravy

Svazky studií a úvah.


*     Londýn     *     1952 - 1958     *     nepravidelně     *

 

Monotematické sešity politologických a historiograllckých studil vydával Ústav Dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium v Londýně. Redigoval a autorsky nejvýznamněji přispěl Jaromír Smutný (na pokračování uveřejněna studie o únorovém převratu 1948) ve spolupráci se Lvem Sychravou, Jaroslavem Stránským, Karlem Lisickým a Františkem Smetánkou. Rozmnožený strojopis. List vznikl v lednu 1952 jako měsíčník, od roku 1953 však vycházel nepravidelně. Jako poslední vyšlo v roce 1958 číslo 30 průběžného číslování. V některých pramenech uváděn jako knižní edice.

Doklady a rozpravy. - London: Ústav Dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium. - 25,5-26.5 x 20-21,5 cm (nepravidelné kolísání formátu). 21-129 s.; č. 6/52 18 x 12.5 cm. - U č. 6/52 název vydavatele Ústav Dr. Edvarda Beneše pro politické, hospodářské a sociální studium. - Průběžné číslování. - V roce 1958 byly vydány reprinty svazků 20 a 27 (1 svazek) a 22-23.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1952

7-8 - Tři stati o hnutí husitském v Čechách - R. R. Betts: Vliv realistické filosofie na Jana Husa a jeho předchůdce v Čechách; R. R. Betts: Jeronym Pražský; A. Fichelle: Sociální prvek v hnutí husitskémpdf-ocr

9 - K slovenské otázce v Československu, II. (Pokračování v diskusi - J. Smutný, V. Brůža, J. Korbel,  E. Táborský, RSČ, H. J .Hájek, J. Stránský, K. Lisický, A. Mokrý) - pdf-ocr

 

1953

12 - Jaromír Smutný  - Únorový převrat 1948, I. - pdf-ocr

 

1954

16 - Jaroslav Stránský - Politický doslov a úvod - pdf-ocr