Doklady a rozpravy

Svazky studií a úvah.


*     Londýn     *     1952 - 1958     *     nepravidelně     *

 

Monotematické sešity politologických a historiograllckých studil vydával Ústav Dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium v Londýně. Redigoval a autorsky nejvýznamněji přispěl Jaromír Smutný (na pokračování uveřejněna studie o únorovém převratu 1948) ve spolupráci se Lvem Sychravou, Jaroslavem Stránským, Karlem Lisickým a Františkem Smetánkou. Rozmnožený strojopis. List vznikl v lednu 1952 jako měsíčník, od roku 1953 však vycházel nepravidelně. Jako poslední vyšlo v roce 1958 číslo 30 průběžného číslování. V některých pramenech uváděn jako knižní edice.

Doklady a rozpravy. - London: Ústav Dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium. - 25,5-26.5 x 20-21,5 cm (nepravidelné kolísání formátu). 21-129 s.; č. 6/52 18 x 12.5 cm. - U č. 6/52 název vydavatele Ústav Dr. Edvarda Beneše pro politické, hospodářské a sociální studium. - Průběžné číslování. - V roce 1958 byly vydány reprinty svazků 20 a 27 (1 svazek) a 22-23.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1952

4 - Diskuse o programovém náčrtu z řad demokratické oposice v Československu. - Domácí náčrt programu, Vyjádření z řad exilu - Dr. Vilém Bernard (Londýn), Julius Firt (New York), Dr.Vlastislav Chalupa (Paříž), Prof. K. Maiwald (Cambridge), Boris Bešek M.Sc. (Cesar Rapids), Dr. Hubert Ripka (New York), Dr.Jaroslav Stránský (Londýn), Prof. Edvard Táborský (University of Texas), Dr. Josef Vaněk (Paříž), 54 s. - pdf-ocr

7-8 - Tři stati o hnutí husitském v Čechách - R. R. Betts: Vliv realistické filosofie na Jana Husa a jeho předchůdce v Čechách; R. R. Betts: Jeronym Pražský; A. Fichelle: Sociální prvek v hnutí husitskémpdf-ocr

9 - K slovenské otázce v Československu, II. (Pokračování v diskusi - J. Smutný, V. Brůža, J. Korbel,  E. Táborský, RSČ, H. J .Hájek, J. Stránský, K. Lisický, A. Mokrý) - pdf-ocr

 

1953

12 - Jaromír Smutný  - Únorový převrat 1948, I. - pdf-ocr

 

1954

16 - Jaroslav Stránský - Politický doslov a úvod - pdf-ocr

 

1955

20 - Karel Lisický - Československá cesta do Mnichova, část II., 27 s. - pdf-ocr

 

1956

?? - Karel Lisický - Československá cesta do Mnichova, část I., 31 s. - pdf-ocr

25  - Jaromír Smutný  - Únorový převrat 1948, IV., 46 s. - pdf-ocr