Studentské časopisy 60. let XX. stol.

Studentské časopisy ze 60. let 20. stol. (faksimilová edice dokumentů), editor Jaroslav Pažout

převzato z webu Libri prohibiti, doplněn vydavatel, seřazeno abecedně a chronologicky, podloženo (strojově rozpoznaným) textem, zmenšeno
PAŽOUT, Jaroslav (ed.). Studentské časopisy ze 60. let 20. stol.: faksimilová edice dokumentů - pdf-txt
doplňující literatura: JAREŠ, Jakub. Filosofická fakulta UK v letech 1968 – 1971: Vývoj ve stranické organizaci KSČ na FF UK aneb od rehabilitací k nové čistce. Praha, 2004. Filosofická fakulta UK. - pdf-txt
 
Agronomic - Spolek posluchačů zemědělského inženýrství Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně
 
Aktuality - Vysokoškolská rada Ústředního výboru ČSM
Buchar - Fakultní výbor Fakulty strojní ČVUT, STAR [Studentská akademická rada] Fakulty strojní ČVUT
Bulletin BSC - Brněnské studentské centrum
Bulletin PSP - Pražský studentský parlament (TAISS – Tiskové a informační středisko Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy)
  • 1968 - 06.12. - 0 - pdf-ocr
  • 1969 - 08.02. - zvláštní vydání - pdf-ocr
Bulletin-Q - Brněnské studentské centrum
  • 1969 - 06.02. - soubor ve zdroji chybí
Bulletin SVS - předsednictvo Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy
Bulletin VOV - Vysokoškolský obvodní výbor ČSM Praha
Dalila - studenti Vysoké školy zemědělské v Praze
Eko - posluchači Slovenské vysoké školy ekonomické v Bratislavě
Ekonom - studenti Vysoké školy ekonomické v Praze
Ekrazit - Spolek chemiků Chemickotechnologické fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě
Elixír - Celoškolský výbor ČSM Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), od podzimu 1965 studenti VŠCHT, od podzimu 1968 Akademická rada studentů VŠCHT
Éčko - studenti Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně
Fórum zahraničních studentů - [svazy zahraničních studentů]
  • 1969 - zvláštní číslo 22.01. - pdf-ocr
Hejrup - Fakultní výbor na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem
Impuls - časopis studentů Vysoké školy zemědělské v Praze (VŠZ), do r. 1967 vydával Celoškolský výbor ČSM VŠZ, v r. 1969 Samostatná organizace studentů na VŠZ
Index - plzeňští vysokoškoláci, do r. 1967 Městská vysokoškolská rada ČSM Plzeň, od r. 1968 Městské vysokoškolské centrum v Plzni
  • 1966 - 04 - pdf-ocr
  • okupační číslo 1 - 23.08.1968 - pdf-ocr
  • okupační číslo - zvláštní vydání - 20.01.1969 - pdf-ocr
Informace AMU - fakultní studentské organizace Akademie múzických umění v Praze - Akademie rady studentů DAMU a HAMU a Klub posluchačů a absolventů FAMU
Informačný Bulletín SVŠT Bratislava - studentský parlament Svazu vysokoškoláků Slovenska Elektrofakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě
Integrál - studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Lef - posluchači Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské Brno
Medik - medici Lékařské fakulty University J. E. Purkyně, členové Rentgen Clubu
Motto - Fakulta tělesné výchovy a sportu
Naše kronika - Městský výbor ČSM v Moskvě
Normalizace - studenti filosofické fakulty Univerzity [J. E. Purkyně] v Brně
Představy - posluchači Vysoké školy politické při ÚV KSČ
Puls - Stávkový výbor Vysoké školy zemědělské v Praze
Reflex - fakultní výbor ČSM Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
Ruch - Filozofická fakulta Univerzity [J. E. Purkyně] v Brně
Skalpel Expres - Akademická rada mediků v Plzni
Spektrum - ARS [Akademická rada studentstva] Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Spiritus - studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (VŠCHT), Spiritus expres - časopis (Spolku) posluchačů VŠCHT
Študentský Hyde Park - Předsednictvo Parlamentu Svazu vysokoškoláků Slovenska při Vysoké škole zemědělské v Nitře; 1. ročník - "Hyde Park"
Trias - Spolek veterinárních mediků v Brně
Zpravodaj VR ÚV ČSM - Vysokoškolská rada Ústředního výboru Československého svazu mládeže