Studentské časopisy 60. let XX. stol.

Studentské časopisy ze 60. let 20. stol. (faksimilová edice dokumentů), editor Jaroslav Pažout

převzato z webu Libri prohibiti, doplněn vydavatel, seřazeno abecedně a chronologicky, podloženo (strojově rozpoznaným) textem, zmenšeno
PAŽOUT, Jaroslav (ed.). Studentské časopisy ze 60. let 20. stol.: faksimilová edice dokumentů - pdf-txt
doplňující literatura: JAREŠ, Jakub. Filosofická fakulta UK v letech 1968 – 1971: Vývoj ve stranické organizaci KSČ na FF UK aneb od rehabilitací k nové čistce. Praha, 2004. Filosofická fakulta UK. - pdf-txt
 
Agronomic - Spolek posluchačů zemědělského inženýrství Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně
1969 jaro - pdf-ocr
 
Aktuality - Vysokoškolská rada Ústředního výboru ČSM
1964 - 1 - pdf-ocr
1965 - 3 - pdf-ocr
1965 - 6 - pdf-ocr
1966 - 2 - pdf-ocr
1966 - 5 - pdf-ocr
 
Buchar - Fakultní výbor Fakulty strojní ČVUT, STAR [Studentská akademická rada] Fakulty strojní ČVUT
1964 - 5 - pdf-ocr
1965 - 6 - pdf-ocr
1965 - 7 - pdf-ocr
1965 - 8 - pdf-ocr
1968 - 1 - pdf-ocr
1969 - nečíslováno - pdf-ocr
1969 - 2 - pdf-ocr
1969 - 3 - pdf-ocr
 
Bulletin BSC - Brněnské studentské centrum
1968 - 12 - pdf-ocr
1969 - 21.01. - pdf-ocr
1969 - 22.01. - pdf-ocr
 
Bulletin PSP - Pražský studentský parlament (TAISS – Tiskové a informační středisko Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy)
1968 - 06.12. - 0 - pdf-ocr
1969 - 08.02. - zvláštní vydání - pdf-ocr
 
Bulletin-Q - Brněnské studentské centrum
1969 - 06.02. - soubor ve zdroji chybí
 
Bulletin SVS - předsednictvo Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy
1968 - 10.10. - 1 - pdf-ocr
1968 - 21.10. - 2 - pdf-ocr
1968 - 13.12. - 3 - pdf-ocr
1969 - 10.01. - 4 - pdf-ocr
1969 - 24.04. - 6 - pdf-ocr
 
Bulletin VOV - Vysokoškolský obvodní výbor ČSM Praha
1966 - 01 - pdf-ocr
1967 - začátek roku - pdf-ocr
1967- 01 - zvláštní číslo - pdf-ocr
1967 - 14.02. - pdf-ocr
1967 - 03 - pdf-ocr
1967 - 05 - pdf-ocr
1967 - do poloviny května - pdf-ocr
1967 - 10 - pdf-ocr
1968 - 03 - pdf-ocr
 
Dalila - studenti Vysoké školy zemědělské v Praze
1968 - pdf-ocr
1969 - 02 - pdf-ocr
 
Eko - posluchači Slovenské vysoké školy ekonomické v Bratislavě
1969 - únor - pdf-ocr
1969 - červen - pdf-ocr
 
Ekonom - studenti Vysoké školy ekonomické v Praze
1968 - 09 - pdf-ocr
1968 - 11 - pdf-ocr
1968 - 12 - pdf-ocr
1969 - 15 - pdf-ocr
1969 - 16 - pdf-ocr
 
Ekrazit - Spolek chemiků Chemickotechnologické fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě
1969 - 3 - pdf-ocr
 
Elixír - Celoškolský výbor ČSM Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), od podzimu 1965 studenti VŠCHT, od podzimu 1968 Akademická rada studentů VŠCHT
r. 1 - 1959 - 01 - pdf-ocr
r. 1 - 1959 - 02 - pdf-ocr
r. 2 - 1959 - 04 - pdf-ocr
r. 2 - 1959 - 06 - pdf-ocr
r. 3 - 1960 - 01-02 - pdf-ocr
r. 3 - 1960 - 03 - pdf-ocr
r. 3 - 1960 - 05 - pdf-ocr
r. 3 - 1961 - 06 - pdf-ocr
r. 3 - 1961 - 07 - pdf-ocr
r. 3 - 1961 - 22.03. - zvláštní vydání - pdf-ocr
r. 3 - 1961 - 12.4. - zvláštní vydání - pdf-ocr
r. 3 - 1961 - 08 - pdf-ocr
r. 3 - 1961 - 09 - pdf-ocr
r. 4 - 1961 - 01 - pdf-ocr
r. 4 - 1961 - 03-04 - pdf-ocr
r. 5 - 1962 - 12 - pdf-ocr
r. 5 - 1963 - jaro - pdf-ocr
r. 5 - 1963 - 03 - pdf-ocr
r. 5 - 1963 - 04 - pdf-ocr
r. 5 - 1963 - Kachekran - pdf-ocr
r. 8 - 1965 - září - 09 - pdf-ocr
r. 8 - 1965 - říjen - 02 - pdf-ocr
r. 8 - 1965 - podzim, zvláštní číslo - pdf-ocr
r. 8 - 1965 - listopad - 11 - pdf-ocr
r. 8 - 1966 - leden - 01 - pdf-ocr
r. 8 - 1966 - únor - 06 - pdf-ocr
r. 8 - 1966 - duben - pdf-ocr
r. 8 - 1966 - květen - 07 - pdf-ocr
r. 8 - 1966 - extra Kachekran - pdf-ocr
r. 9 - 1966 - 01 - pdf-ocr
r. 9 - 1966 - brak - pdf-ocr
r. 9 - 1966 - 02 - pdf-ocr
r. 9 - 1967 - 03 - pdf-ocr
r. 9 - 1967 - 04 - pdf-ocr
r. 9 - 1967 - 05 - pdf-ocr
r. 9 - 1967 - 06 - pdf-ocr
r. 9 - 1967 - 07 -pdf-ocr
r. 9 - 1967 - Kachekran - pdf-ocr
r. 10 - 1967 - Brak - pdf-ocr
r. 10 - 1967 - 02 - pdf-ocr
r. 10 - 1968 - zvláštní vydání 22.01. - pdf-ocr
r. 10 - 1968 - 04 - pdf-ocr
r. 10 - 1968 - 05 - pdf-ocr
r. 10 - 1968 - 06 - pdf-ocr
r. 10 - 1968 - Kachekran - pdf-ocr
r. 11 - 1968 - Brak - pdf-ocr
r. 11 - 1968 - 02 - pdf-ocr
r. 11 - 1968 - 03 - pdf-ocr
r. 11 - 1969 - 04 - pdf-ocr
r. 11 - 1969 - 05 - pdf-ocr
r. 11 - 1969 - 06-07 - pdf-ocr
r. 11 - 1969 - Fleš 19.4. - pdf-ocr
 
Éčko - studenti Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně
1969 - 30.03. - pdf-ocr
 
Fórum zahraničních studentů - [svazy zahraničních studentů]
1969 - zvláštní číslo 22.01. - pdf-ocr
 
Hejrup - Fakultní výbor na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem
Hejrup - 1966 - 05 - pdf-ocr
 
Impuls - časopis studentů Vysoké školy zemědělské v Praze (VŠZ), do r. 1967 vydával Celoškolský výbor ČSM VŠZ, v r. 1969 Samostatná organizace studentů na VŠZ
r. 1 - 1964 - 03 - pdf-ocr
r. 1 - 1965 - 07 - pdf-ocr
r. 2 - 1966 - 03 - zatím nedostupný
r. 2 - 1966 - 04 - pdf-ocr
r. 2 - 1966 - 05 - pdf-ocr
r. 3 - 1966 - 09 - pdf-ocr
r. 3 - 1967 - 01-02 - pdf-ocr
r. 3 - 1967 - 03-04 - pdf-ocr
r. 4 - 1967 - 01 - pdf-ocr
r. 4 - 1968 - 03 - pdf-ocr
r. 4 - 1968 - 04 - pdf-ocr
r. 4 - 1968 - 05 - pdf-ocr
r. 5 - 1969 - 01 - pdf-ocr
r. 5 - 1969 - 02 - pdf-ocr
r. 5 - 1969 - 03 - pdf-ocr
r. 5 - 1969 - 04 - pdf-ocr
 
Index - plzeňští vysokoškoláci, do r. 1967 Městská vysokoškolská rada ČSM Plzeň, od r. 1968 Městské vysokoškolské centrum v Plzni
r. 1 - 1964-65 - 01  
r. 1 - 1964-65 - 02  
r. 1 - 1964-65 - 03  
r. 1 - 1964-65 - 04  
r. 1 - 1964-65 - 05  
r. 1 - 1964-65 - 06  
r. 2 - 1965-66 - 01 - 
r. 2 - 1965-66 - 02 - 
r. 2 - 1965-66 - 03  
r. 2 - 1965-66 - 04 - pdf-ocr
r. 3 - 1966-67 - 01  
r. 3 - 1966-67 - 02 - 
r. 3 - 1966-67 - 03 - pdf-ocr
r. 3 - 1966-67 - 04 - pdf-ocr
r. 3 - 1966-67 - 05 - pdf-ocr
r. 4 - 1967-68 - 01 - pdf-ocr
r. 4 - 1967-68 - 02 - pdf-ocr
r. 4 - 1967-68 - 03 - pdf-ocr
r. 4 - 1967-68 - 04 - pdf-ocr
r. 4 - 1967-68 - 05 - pdf-ocr
r. 4 - 1967-68 - 06 
r. 4 - 1967-68 - 07 - pdf-ocr
r. 4 - 1967-68 - 08 - pdf-ocr
r. 4 - 1967-68 - 09  
okupační číslo 1 - 23.08.1968 - pdf-ocr
okupační čísla 2-10 
r. 5 - 1968-69 - 13 - pdf-ocr
r. 5 - 1968-69 - 14 - pdf-ocr
r. 5 - 1968-69 - 15 normalizovaný Index - pdf-ocr
okupační číslo - zvláštní vydání - 20.01.1969 - pdf-ocr
r. 5 - 1968-69 - 16 cenzurovaný Index - pdf-ocr
r. 5 - 1968-69 - 17 - pdf-ocr
 
Informace AMU - fakultní studentské organizace Akademie múzických umění v Praze - Akademie rady studentů DAMU a HAMU a Klub posluchačů a absolventů FAMU
1969 - 1 - pdf-ocr
 
Informačný Bulletín SVŠT Bratislava - studentský parlament Svazu vysokoškoláků Slovenska Elektrofakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě
1969 - [podzim] - pdf-ocr
 
Integrál - studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
1968 - 01 - pdf-ocr
1968 - 02 - pdf-ocr
1968 - 03 - pdf-ocr
1968 - 04 - pdf-ocr
1968 - 05 - pdf-ocr
1969 - 01 - pdf-ocr
1969 - 02 - pdf-ocr
1969 - 03 - pdf-ocr
1969 - 04 - pdf-ocr
1969 - 05 - pdf-ocr
1969 - 06 - pdf-ocr
1969 - 07 - pdf-ocr
1969 - 08 - pdf-ocr
 
Lef - posluchači Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské Brno
1966 - 1 - pdf-ocr
 
Medik - medici Lékařské fakulty University J. E. Purkyně, členové Rentgen Clubu
1968 - jaro - pdf-ocr
1968 - konec roku - pdf-ocr
 
Motto - Fakulta tělesné výchovy a sportu
1969 - 3 - pdf-ocr
 
Naše kronika - Městský výbor ČSM v Moskvě
1965 - 1 - pdf-ocr
1965 - 2 - pdf-ocr
 
Normalizace - studenti filosofické fakulty Univerzity [J. E. Purkyně] v Brně
1968 - 0 - listopad - pdf-ocr
1968 - 1 - prosinec - pdf-ocr
1968 - 2 - prosinec - pdf-ocr
1969 - 3 - leden - pdf-ocr
 
Představy - posluchači Vysoké školy politické při ÚV KSČ
1968 - 2 - pdf-ocr
1969 - 3 - pdf-ocr
 
Puls - Stávkový výbor Vysoké školy zemědělské v Praze
1968 - 1 - pdf-ocr
1968 - 2 - pdf-ocr
1968 - 3 - pdf-ocr
 
Reflex - fakultní výbor ČSM Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1967 - 2 - pdf-ocr
 
Ruch - Filozofická fakulta Univerzity [J. E. Purkyně] v Brně
1968 - 3 - pdf-ocr
 
Skalpel Expres - Akademická rada mediků v Plzni
1969 - 3 - pdf-ocr
 
Spektrum - ARS [Akademická rada studentstva] Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
1968 - 12.12. - pdf-ocr
1969 - 21.03. - pdf-ocr
1969 - 16.04. - pdf-ocr
1969 - 14.05. - pdf-ocr
 
Spiritus - studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (VŠCHT), Spiritus expres - časopis (Spolku) posluchačů VŠCHT
1968 - 1 - pdf-ocr
1968 - 3 - pdf-ocr
1969 - 4 - pdf-ocr
Spiritus expres - 1969 - 1 - pdf-ocr
 
Študentský Hyde Park - Předsednictvo Parlamentu Svazu vysokoškoláků Slovenska při Vysoké škole zemědělské v Nitře; 1. ročník - "Hyde Park"
1968 prosinec - 1 - pdf-ocr
1969 únor - 5 - pdf-ocr
1969 březen - 6 - pdf-ocr
 
Trias - Spolek veterinárních mediků v Brně
1969 - 03 - pdf-ocr
 
Zpravodaj VR ÚV ČSM - Vysokoškolská rada Ústředního výboru Československého svazu mládeže
1964 - 05 - pdf-ocr