Enato

Strojopisný sborník s názvem Enato začal vydávat v r. 1984 Rostislav Valušek. Sborník byl sestavován z textů dosud nezveřejněných. Vyhotoven v deseti exemplářích byl rozdáván všem autorům, kteří přispěli básněmi, prózou, eseji, překladem. Výběr příspěvků nebyl určován žádnou ideovou koncepcí.

Jednotlivé autorské příspěvky tvořily separátní sešity (A 5), označené na přední straně bílé obálky názvem a grafickým symbolem (znak papírové lodky) „podniku“. Spolu se sešity byl do skládacího pouzdra - opatřeného stejným grafickým symbolem a číslem sborníku - vkládán samostatně list s obsahem, grafikou, kresbou či jinou pozorností.

Mezi původní autory patřili Petr Jochmann, Eduard Zacha, Petr Mikeš, Vladimír Erker, Josef Plotzer, Josef Pospíšil, Josef Jílek, Antonín Blažek, Miroslav Holman, Jiří Olič, Štěpán Kameník aj.

Překládáni byli mj. Ch. Péguy, G. Bachelard, R. Walser, S. Morawski, C. Milosz, B. Schulz, J. Slowacki, H. Miller, W. Gombrowicz a M. Buber.

V Knihovničce Enata vyšly dva samostatné tituly: Pavel Švanda, Zázraky v malém ráji, Zdeněk Gába-Kameník: Záznamy I. - III.

Autory výtvarných příloh byli mj. Milena Valušková, Rostislav Valušek, Inge Kosková, Miroslav Urban a Oskar Přindiš.

zdroj: Scriptum, časopis pro literaturu, umění, život č. 17-18, Olomouc, prosinec 1995