Enato

*     [Olomouc]     *     1983 –     *     nepravidelně     *

 

Strojopisný sborník s názvem Enato začal vydávat v r. 1983 v Olomouci Rostislav Valušek. Sborník byl sestavován z textů dosud nezveřejněných. Vyhotoven v deseti exemplářích byl rozdáván všem autorům, kteří přispěli básněmi, prózou, eseji, překladem. Výběr příspěvků nebyl určován žádnou ideovou koncepcí. Celkem vyšlo 7 sborníků.

Jednotlivé autorské příspěvky tvořily separátní sešity (A 5), označené na přední straně bílé obálky názvem a grafickým symbolem (znak papírové lodky) „podniku“. Spolu se sešity byl do skládacího pouzdra - opatřeného stejným grafickým symbolem a číslem sborníku - vkládán samostatně list s obsahem, grafikou, kresbou či jinou pozorností.

Mezi původní autory patřili Petr Jochmann, Eduard Zacha, Petr Mikeš, Vladimír Erker, Josef Plotzer, Josef Pospíšil, Josef Jílek, Antonín Blažek, Miroslav Holman, Jiří Olič, Štěpán Kameník aj.

Překládáni byli mj. Ch. Péguy, G. Bachelard, R. Walser, S. Morawski, C. Milosz, B. Schulz, J. Slowacki, H. Miller, W. Gombrowicz a M. Buber.

V Knihovničce Enata vyšly dva samostatné tituly: Pavel Švanda, Zázraky v malém ráji, Zdeněk Gába-Kameník: Záznamy I. - III.

Autory výtvarných příloh byli mj. Milena Valušková, Rostislav Valušek, Inge Kosková, Miroslav Urban a Oskar Přindiš.

zdroj: Scriptum, časopis pro literaturu, umění, život č. 17-18, Olomouc, prosinec 1995

sborník I - jaro 1983

celý - pdf-ocr

jednotlivé sešity

 • obal a obsah - pdf-ocr
 • János Pilinszky: Osud "umělecké obrazotvornosti" v naší době - pdf-ocr
 • Charles Péguy: Tři úvahy - pdf-ocr
 • Piet Schoonenberg: Osobní Bůh - neosobní božské - pdf-ocr
 • Gaston Bachelard: Poetický a metafyzický okamžik - pdf-ocr
 • Robert Walser: Basta a Jiné povídání - pdf-ocr

 

sborník II - podzim 1983

celý - pdf-ocr

jednotlivé sešity

 • obal a obsah - pdf-ocr
 • Stefan Morawski: Konec moderní doby - pdf-ocr
 • Leonard Michaels: V padesátých letech - pdf-ocr
 • Peter Jochmann: /…/ Zápisky /…/ - pdf-ocr
 • Czeslaw Milosz: Město beze jména - pdf-ocr
 • Rostislav Valušek: Ztotožňování - pdf-ocr
 • Jean Gebser: Praúzkost a pradůvěra - pdf-ocr