Zpravodaj Svazu Pomocných technických praporů - vojenských táborů nucených prací

*     Praha     *     [1990] – 2017     *     nepravidelně     *

 

Zpravodaj vydával Svaz Pomocných technických praporů - vojenských táborů nucených prací, Praha. Řídila redakční rada, šéfredaktor Pavel Krása.

Vyšla čísla 1 (červen 1990) až 104 (prosinec 2017). Rozsah obvykle 20 stran A4.

 

1999

33 - říjen - pdf-ocr

 

2000

36 - červen - pdf-ocr