Někdo něco

     *     Praha     *     1985 –      *     nepravidelně     *

 

Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

 

A.
1. Někdo Něco; zkr. NN, ŇŇ;
3. anonym;
4. Praha (7, 10); 
6. A4;
7. [29]-[196]; paginováno (7, 10, 11);
8. průklep (částečně xerox) (1-4); xerox (od č.5); sešito v papírových nebo polopevných deskách; brožováno v polokartónu;
9. ilustrace;
12. 2-3 × ročně;
13. 11;
14.1/[85]; 2/[85]; 3/[86|; 4/[86]; 5/[86]; 6/[87]; 7/87; 8/[87]; 9/[88]; 10/88; 11/Podzim 88; 1989?
 
B.
1. Časopis pro výtvarné umění.
2. Obsah (7, 10, 11); rubriky ve volné kombinaci (2-6, 8): Studie u kritiky; Film; Překlady a recenze; Výstavy a aktuality; Rozhovory; Architektura; Polemiky; Kino; Filosofie; Prezentace; Teorie umění; Recenze a úvahy.
3. Většinou šifry, postupně stále více plná jména; a) J. David, L. Hlaváček, L. Janoušek, V. Janoušek, M. Judlová, M. Knížák, V. Konrád, J. Kroutvor, S. Machonin, K. Malich, T. Olček, J. Olič, P. Pečinková, I. Raimanová, P. Rezek, T. Ruller, M. Slavická, K. Srp jr., M. Šejn, J. Šetlík, J. Ševčíková / J. Ševčík, A. Šimotová, J. Valoch, J. Zemánek, I. Zhoř, O. Zoubek;
b) H. Arendt, M. Besset, B. Ceccobelli, R. H. Fuchs, V. Gregotti, J. KroIl, C. Ratcliff, B. Richardson, D. Riout, L. Romain, M. Wechsler.
4. a) Recenze, kritiky, studie, statě, portréty umělců, rozhovory, názorové ankety, polemiky, myšlenky.
b) Moderní malířství a výtvarné umění doma i v zahraničí s těžištěm v Čechách a na Moravě: hlavně kritiky výstav a reakce na aktuální události na poli umění (založení skupiny Tvrdohlaví), architektury (dílo M. Botty), filmu (Pavučina, Vesničko má středisková) a filozofie; rozhovory s významnými umělci (J. David, S. Judl, V. Janoušek, Č. Kafka, A. Šimotová); polemiky (o Výstavě 30ti výtvarníků v Praze-Vysočanech r.1987); anketa o nejpůsobivějším uměleckém zážitku roku; portréty umělců (V. Janoušek, J. David, O. Zoubek); seznam nejdůležitějších výstav v Čechách a na Moravě; dvě čísla monotematická: 7/87 (Dech kosmu - práh věčna) je věnováno K. Malichovi, 10/88 (Čas, člověka a země) pojednává o díle V. Janouška.
c) Převážně původní příspěvky; několik překladů (většinou z anglických a německých publikací).
d) Několik slovenských textů.
 
C.
1. Jiří Šetlík, "Poněkud skrytá literatura o výtvarném umění", KS 1/89. (1-10)
2. "Publikační řada Někdo něco", KS 4/88. (1-10)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 61.
 
D. Rozhovor s účastníkem (23.4.89):
1. Praha.
2. Ca.35.
3. Průklep, později xerox.
4. Název odpovídá charakteru: každý přispěje tím, co je právě k dispozici.
5. Vydáváním NN reagovali mladí lidé na Sborník památce...-, živý časopis pro kritiku; vychází 2-3 × ročně; reakce na aktuální dění v umění.
8. Mladší čtenáři.
9. Hlavně v Praze.
12. Z NN citováno v oficiálních publikacích (výstavních katalozích).
15. Prodej: asi 60,- až 100,- Kčs.

zdroj: Posset 1993 viz, doplněno

 
 

1985

2pdf-ocr
 

1986

3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
 

1987

6pdf-ocr
7pdf-ocr
8pdf-ocr
 

1988

9pdf-ocr
 
11pdf-ocr