Zpravodaj Demokratické iniciativy

*     1988 - 1989     *     Praha     *     měsíčně     *

 

Vydávala Demokratická iniciativa. V tiráži uvedeny střídavě kontaktní adresy Jany Chržové, Jana Scheinosta, Bohumila Doležala.

Obsahoval zprávy, prohlášení, výzvy, dopisy a stanoviska DI k celostátním  tématům, ale i k dění v regionech.

Příspěvky většinou podepsány plnými jmény - Bohumil Doležal, Jana Chržová, Martin Litomiský, Emanuel Mandler, Karel Štindl, Ilja Storoženko, Eva Štolbová, Stanislav Trávníček.

Formát A4, cyklostyl oboustranně, sešito.

 

 

1988

 

01 - červenec - pdf-ocr

02 - říjen - pdf-ocr

 

1989

 

02 - únor . pdf-ocr

03 - březen - pdf-ocr

04 - duben - pdf-ocr

05 - květen - pdf-ocr

06 - červen - pdf-ocr

08 - srpen - pdf-ocr

helsinské číslopdf-ocr

programové číslopdf-ocr