Informace Jihomoravského krajského Sdružení katolických duchovních Pacem in terris

*     Brno     *     ? - 1981 - ?     *     nepravidelně, 1 - 16 x ročně     *

 

Vydávala tisková komise Jihomoravského Sdružení katolických duchovních Pacem in terris.

PiT bylo založeno v r. 1971 jako nástupce Mírového hnutí katolického duchovenstva (MHKD, název procházel mírnými obměnami). Oboje byly prorežimní organizace katolických duchovních. MHKD bylo založeno  r. 1950 coby jedna z převodových pák komunistického režimu v katolické církvi a existovalo do r. 1968, kdy se samo rozpadlo při částečném uvolnění poměrů.

1972

1 -

1973

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 -
6 -
7 -
8 -
9- 
10 -
 

1974

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 -
6 -
7 -
8 -
9- 
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
 

1975

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 -
6 -
7 -
8 -
9- 
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
SBORNÍK I.  - ke 30. výročí osvobození naši vlasti
SBORNÍK II.  - o zemi našich osvoboditelů - SSSR
 

1976

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 -
6 -
7 -
SBORNÍK III. - o naši současnosti
 

1977

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
Dějiny brněnské diecéze - k 200. výročí diecéze
 

1978

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
 

1979

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
 

1980

1 - 
2 - k 35. výročí osvobození naší vlasti - náklad 800 výtisků 
3 - k 30. výročí mírové kněžské služby - náklad 650 výtisků

1981

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - k 10. výročí založení SKD - náklad 350 výtisků - pdf-ocr