Vzkříšení

*     [jižní Čechy]     *     1979 - 1989     *     většinou 5 čísel ročně     *

 

Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Vzkříšení;
3. anonym;
4. [jižní Čechy];
5. Jen pro soukromou potřebu;
6. A4, zřídka A5;
7. 16-29;
8. průklep; cyklostyl; sešito v papíru;
9. ilustrace;
12. asi 4-5x ročně;
13. nejméně 40;
14.* 1/79; [1]/81; 4/81; Letnice 82; Advent-Vánoce 82; 1/Postní 83; 5/Advent-Vánoce 83; 2/Velikonoční 84; 3/Letní 84; [4]/Svatováclavské 84; [5]/84; [1]/Postní 85; 3/85; 2/86; 3/86; 1/87; 2/87; 3/87; 4/87; 1/88; 3/88; 1989-
 
B.
1. Časopis pro katolické rodiny.
2. Obsah; rubriky (nepravidelné): Reportáž Komentujeme; Pro duchovní život; Pro poučení; Pro chvíle oddychu; Pro lepší orientaci.
3. Plná jména jen málo, původní příspěvky pod šiframi (většinou: Bruno);
a) K. Čapek, M. Procházková;
b) Tomáš Akvinský, W. Ciszek, M. Malinski, Matka Tereza, Jan Pavel II., K. Rahner.
4. a) Eseje, úvahy, povídky, básně, modlitby, reportáže, rozhovory, četba pro děti, rady.
b) Otázky katolické rodiny, náboženská výchova dětí, aktuální náboženské a církevní události doma i v zahraničí (rozvojové země), informace o církvi a víře (liturgie, katechismus, evangelia).
c) Asi polovina původních příspěvků, polovina překladů ze zahraničních pramenů.
 
C.
1. "Vzkříšeni"', KS 3/84. (obecně, 2/84)
"Český katolický samizdat 1978-1985", Studie 104-106/86, 245.
2. "Vzkříšení", Infoch 7/86. (1/85)
"Vzkříšeni"', Infoch 7/86. ([1]786)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,66.
3. Redakce, "[10 let Vzkříšení...]", Vzkříšení 1/89.
 
D. Rozhovor s účastníkem (21. 7. 89):
1. Jižní Čechy.
5. Od r.1979 vychází ročně 4 až 6 čísel; datování se přizpůsobuje církevnímu roku; většinou vychází pět čísel: postní, velikonoční, svatodušní, svatováclavské, vánoční.
zdroj: Posset 1993 viz
 

1981

duben - pdf-ocr

1982

4 - advent, vánoce - pdf-ocr

1983

1 - postní - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr
2 - velikonoční - pdf-ocr
3 - cyrilometodějské, letní - pdf-ocr
4 - svatováclavské - pdf-ocr
5 - advent - opis A - chybí str. 2-4 - pdf-ocr
5 - advent, vánoce - opis B - pdf-ocr

1985

1 - postní - pdf-ocr
3 - pdf-ocr

1986

01 - pdf-ocr
02 - pdf-ocr
03 - pdf-ocr

1988

letnice - pdf-ocr   předloha hůře čitelná, opraven pouze obsah
03 - pdf-ocr   předloha hůře čitelná, opraven pouze obsah

1989

01 - pdf-ocr   předloha hůře čitelná, opraven pouze obsah
03 - pdf-ocr   předloha hůře čitelná, opraven pouze obsah