Dialog [1977-80]

*     1977 - 1980     *     Praha     *     měsíčně vyjma prázdnin     *

 
 
A.
1. Dialog;
3. vyd. Eva Stehlíková. Václav Königsmark;
4. [Praha];
6. A4;
7. [27]-[104];
8. průklep; sešito v měkkých deskách;
9. ilustrace;
12. 1x měsíčně (kromě srpna, září);
13. 30;
14. 1977-78/[I]: 1/5.10.77; *2/11-77; 3/5.12.77; 4/9.1.78; 5/5.2.78; 6/6.3.78; 7/4.4,78; 8/5.5.78; 9/5.6.78; 10/6.7.78; 1978-79/II: 1/6.10.78; 2/6.11.78; 3/7.12.78; 4/5.1.79; 5/5.2.79; 6/12.3.79; 7/9.4.79; 8/6.5.79; 9/25.6.79; 10/23.7.79; 1979-80/III: 1/8.10.79; 2/12.11.79; 3-4/5.1.80; 5-6/5.3.80; 7-8/1.5.80; 9-10/10.7.80.
 
B.
1. Časopis pro divadlo.
2. Obsah; neoznačené bloky (statě; recenze; divadelní kalendář; přílohy).
3. Výhradně šifry; plná jména (pouze u dramat); a) H. Albertová, O. Krejča, H. Krejčí, M. Vodička; b) A. Campanile. M. Dussi, Menandros, P.-E. Rummo, B. Brecht, W. Shakespeare, A. P. Čechov, P. Claudel a další.
4. a) Studie. statě, eseje, recenze, kritiky, glosy, rozhovory, ankety, polemiky, bibliografie, dramata.
b) Teoretické statě o českém divadle: vývoj, současný stav, problémy jednotlivých oborů (režie), divadla malých forem, opera, portréty významných režisérů a divadelníků; česko-slovenský kulturní kontext, provinční divadlo, analýzy jednotlivých divadelních sezón; obecné otázky divadla (dramaturgie, dramatizace atd.); zpravodajství z aktuálních divadelních událostí (hostování, festivaly); recenze divadelních (částečně i operních) představení domácích i zahraničních her v Čechách a na Moravě; kritiky a polemiky k jednotlivým (oficiálním či samizdatovým) hrám (H. Albertová, Letní kino Život); měsíční přehledy divadelních premiér v Čechách a na Moravě; ojedinělé rozhovory s režiséry k určitým hrám (O. Krejča k Třešňovému sadu); ankety o nejsilnějších divadelních zážitcích; hry českých i cizích dramatiků (H. Albertová, Letní kino Život; P.-E. Rummo: Hra s Popelkou) s úvodním slovem či portrétem autora.
c) Téměř výhradně původní příspěvky (kromě dramat); překládány pouze dramata.
 
D. Rozhovor s Václavem Königsmarkem (9. 6. 89):
1. Praha.
2. Vždy 5, protože jsme si mysleli, že existuje zákon, který dovoluje počet 5 výtisků.
3. Průklep (zčásti na průklepovém, zčásti na kancelářském papíru).
4. Dialog v té době scházel, byl ovšem nanejvýš potřebný.
5. Dialog vycházel od roku 1977 do roku 1980; právě v tomto období neexistoval náročný časopis o divadle. Dialog byl založen skupinou divadelníků, autorů a kritiků, kteří vlastně nebyli zakázaní, ale ani nesměli publikovat. Neměli chuť připojit se k oficiálnímu (konzervativnímu) tisku. Hledali prostor a tribunu (orgán) pro písemnou reflexi divadelního dění v Československu; periodicita: měsíčník (vycházel vždy koncem měsíce); vydáván bez jakékoliv pomoci; kvůli apolitickému charakteru žádné problémy s policií; bez redakce; každý ročník ilustrován fotoreprodukci; zastaven, protože od roku 1980 se zlepšila úroveň oficiálního tisku o divadle. Následovala intenzivnější spolupráce s oficiálními strukturami; bylo i více iniciativ (divadelní dílny, sborníky aj.).
6. Obecné statě, recenze, glosy; divadelní kalendář (seznam premiér a dramaturgických plánů v Čechách a na Moravě, tehdy novinka); jako příloha většinou divadelní hra.
10., 11.  –
14. Vzor: Divadlo (šedesátá léta).
15. Zdarma.
 
D. publikoval teoretické eseje o českém divadle, analyzoval jeho vývoj (např. „K problematice operního herectví - základní tendence vývoje“ – číslo 9/1979), jeho současný stav („Pohyb ve stojatých vodách pražské divadelní kultury?“ - 8/1979 nebo “Bída a naděje české dramatiky“ – 3-4/1980), problémy v různých odvětvích (“Úvodní poznámka nejen o režii“ – 5-6/1980), malé formy divadel, portréty režisérů a dramatiků, česko-slovenský kulturní kontext, provinční divadlo („Poznámky k provozu oblastních divadel“ – 7/1979; „K současné dramaturgii divadla V. Nezvala v Karlových Varech"  – 7/1979).
zdroj: Posset 1993 vizdoplněno dle http://www.maldura.unipd.it/samizdat/
 
*     *     *

zatím většinou obsahy:

1979

1 obsah pdf-ocr
2 obsah pdf-ocr
6 obsah pdf-ocr
7 obsah pdf-ocr
8 pdf-ocr, obsah pdf-ocr
9 obsah pdf-ocr
10 obsah pdf-ocr

 

1980

3-4 obsah pdf-ocr
5-6 obsah pdf-ocr
7-8 obsah pdf-ocr
9-10 obsah pdf-ocr