Řád - 1932-44

Řád - revue pro kulturu a život

1932 - 1944    *    Praha

Časopis Řád, s podtitulem Revue pro kulturu a život, založili v roce 1932 mladí katolicky orientovaní autoři Stanislav Berounský, Jan Franz, Jan Hertl, Josef Kostohryz, František Lazecký, Václav Renč, Timotheus Vodička a Rudolf Voříšek.

Celou dobu patřil majiteli a zároveň vydavateli Rudolfu Voříškovi. V první polovině prvního ročníku Řád redakčně vedli Jan Franz a Stanislav  Berounský, druhé pololetí redigovali Timotheus Vodička a Rudolf Voříšek; 2.–4. ročník redigoval František Lazecký s redakčním kruhem; 5. ročník Jan Hertl a František Lazecký s redakčním kruhem; a 6.-10. ročník opět Fr. Lazecký s redakčním kruhem.

Četnost se pohybovala mezi 8 až 10 čísly ročně.

Jednou z hlavních linií vedle literatury a umění bylo zaměření na společensko-filozofickou problematiku.

Profil Řádu určilo na počátku několik vlivů: autoři sdružení kolem Řádu se netajili myšlenkovou a literární inspirací křesťanskou literaturou vydávanou v edicích Josefa Floriana, ani souhlasem se soudobým politickým konzervatismem. Nejbližší jim bylo tradiční učení katolické církve, v němž spatřovali možnost obnovy řádu v hodnotově pošramocené společnosti.

 s použitím diplomové práce Jitky Esserové Řád - Revue pro kulturu a život (1932–1944). Praha, 2010.
obsah                                                  Celá práce pdf-txt
Dobové ovzduší Katolíci a liberální demokracie
Katolicismus, demokracie a nedemokratické režimy 20. století Řád a tzv. česká otázka
Dvacátá léta, Třicátá léta Španělská občanská válka
Jak vznikl jeden časopis Československo v obklíčení nedemokratickými režimy
Redaktor Jan Franz Česko-německá (a židovská) otázka
Dobový tisk o Řádu
Mnichov
Profil Řádu – tzv. první období (1932–1939) Profil Řádu – tzv. druhé období (1940–1944)
Tomismus jako jeden z určujících principů Bibliografie Řádu
Krize demokracie a její reflexe v Řádu Jmenný rejstřík
Stavovská myšlenka Rejstřík šifer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ročník 1932 - 34

 

2. ročník 1935

 

3. ročník 1936   -   obsah ročníku - pdf-ocr

 
4. ročník 1937 - 38

 

5. ročník 1939   -   obsah ročníku - pdf-ocr

 

6. ročník 1940   -   obsah ročníku - pdf-ocr

 

7. ročník 1941   -   obsah ročníku - pdf-ocr

 

8. ročník 1942

 

9. ročník 1943   -   obsah ročníku - pdf-ocr

 

10. ročník 1944