Řád - 1932-44

revue pro kulturu a život

*     Praha     *     1932 - 1944     *     8 - 10 x ročně     *

 

Ř. založili 1932 mladí katolicky orientovaní autoři Stanislav Berounský, Jan Franz, Jan Hertl, Josef Kostohryz, František Lazecký, Václav Renč, Timotheus Vodička a Rudolf Voříšek.

Majitelem a vydavatelem byl Rudolf Voříšek. V první polovině prvního ročníku Řád redakčně vedli Jan Franz a Stanislav  Berounský, druhé pololetí redigovali Timotheus Vodička a Rudolf Voříšek; 2.–4. ročník redigoval František Lazecký s redakčním kruhem; 5. ročník Jan Hertl a František Lazecký s redakčním kruhem; a 6.-10. ročník opět Fr. Lazecký s redakčním kruhem.

Vedle literatury a umění se Ř. věnoval společenské a filozofické problematice.

Autoři se netajili myšlenkovou a literární inspirací literaturou vydávanou Josefem Florianem, ani souhlasem se soudobým politickým konzervatismem. Nejbližší jim bylo tradiční učení katolické církve coby možnost obnovy řádu v hodnotově pošramocené společnosti.

S použitím diplomové práce Jitky Esserové Řád - Revue pro kulturu a život (1932–1944). Praha, 2010.

Ta je celá zde - pdf-txt. Obsahuje i kompletní bibliografii časopisu, která je samostatně zde - pdf-txt.

obsah DP:                                                  
Dobové ovzduší Katolíci a liberální demokracie
Katolicismus, demokracie a nedemokratické režimy 20. století Řád a tzv. česká otázka
Dvacátá léta, Třicátá léta Španělská občanská válka
Jak vznikl jeden časopis Československo v obklíčení nedemokratickými režimy
Redaktor Jan Franz Česko-německá (a židovská) otázka
Dobový tisk o Řádu
Mnichov
Profil Řádu – tzv. první období (1932–1939) Profil Řádu – tzv. druhé období (1940–1944)
Tomismus jako jeden z určujících principů Bibliografie Řádu
Krize demokracie a její reflexe v Řádu Jmenný rejstřík
Stavovská myšlenka Rejstřík šifer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ročník 1932 - 34

 

2. ročník 1935

 

3. ročník 1936   -   obsah ročníku - pdf-ocr

 
4. ročník 1937 - 38

 

5. ročník 1939   -   obsah ročníku - pdf-ocr

 

6. ročník 1940   -   obsah ročníku - pdf-ocr

 

7. ročník 1941   -   obsah ročníku - pdf-ocr

 

8. ročník 1942

 

9. ročník 1943   -   obsah ročníku - pdf-ocr

 

10. ročník 1944