Doktor Jan z Pomuku - patron země české

 

pdf-ocr

 

 

Obsah

Úvod /-Konstantin-/ ................................................................. 1
Odkud, Jene, smutně kráčíš ................................................... 4
Josef Pekař : Z bojů o Jana Nepomuckého ............................ 5
Historie Jana z Pomuku /-lukáš-/ ........................................... 15
Jan z Jenštejna : O mučení a smrti Jana z Pomuku .............. 23
Jan z Ponuku ve světle antropologického výzkumu ............... 24
J.V.Polc : Mučedník zpovědního tajemství ? .......................... 33
Jan z Jenštejna /-aln-/ ............................................................. 39
Kázání o narození Kristově ..................................................... 45
O útěku před světem................................................................ 46
O pravém šlechtictví ................................................................ 48
Kniha obranná........................................................................... 49
Píseň o zvěstování Panny Marie .............................................. 52
Doktor Johánek na venkov neodjel............................................ 55
Jan Nepomucký jako znamení odporu /,basil-/ ......................... 54
Vladimír Neuwirth : Útěk pred tváří svatého Jana ..................... 50