PLZEŇ

dokumenty

 

19. 11. 1989 - pdf-ocr - Prohlášení, které četla činohra Divadla Josefa Kajetána Tyla (DJKT) v neděli 19. listopadu.

19. 11. 1989 - pdf-ocr - Stručná zpráva o dění v plzeňském Komorním divadle v neděli 19. listopadu. Předáno redakci deníku Pravda, neotištěno. Naopak otištěn článek Trapná fraška [zatím není k dispozici].

20. 11. 1989 - pdf-ocr - Prohlášení zaměstnanců Divadla Alfa Plzeň.

21. 11. 1989 - pdf-ocr - Prohlášení pracovníků DJKT.

22. 11. 1989 - pdf-ocr - Prohlášení studentů Konzervatoře Plzeň.

22.11.1989 - pdf-ocr - Stanovisko stávkového výboru Divadla Josefa Kajetána Tyla (DJKT).

22. 11. 1989 - pdf-ocr - Dopis mladých věřících (Jan Jirka, Michal Vaněk, Petr Kutek) Pravdě (orgán západočeského Krajského výboru Komunistické strany Československa).

22. 11. 1989 - pdf-ocr - Stanovisko ZO SSM a mladých zaměstnanců podniku Stráž Plzeň.

23. 11. 1989 - pdf-ocr - Stanovisko západočeských středoškolských vychovatelů.

24. 11. 1989 - pdf-ocr - Dopis Občanského fóra Plzeň Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa, podepsaný 52 plzeňskými osobnostmi. Inzultace Martiny Samkové. V textu zmíněno prohlášení Lidových milicí uveřejněné v deníku Pravda Plzeň 22. 11. 1989 [zatím není k dispozici].

24. 11. 1989 - pdf-ocr - Stanovisko stávkového výboru DJKT.

[24. 11. 1989?] - pdf-ocr - Požadavky pracovníků Domu kultury ROH Plzeň.

25. 11. 1989 - pdf-ocr - Prohlášení plzeňského Občanského fóra.

25. 11. 1989 - pdf-ocr - Prohlášení plzeňského Občanského fóra, jiný opis.

25. 11. 1989 - pdf-ocr - Stanovisko stávkového výboru DJKT.

25. 11. 1989 - pdf-ocr - Stanovisko stávkového výboru DJKT, jiný opis.

25. 11. 1989 - pdf-ocr - Výzva OF Plzeň spoluobčanům.

25. 11. 1989 - pdf-ocr - Výzva OF Plzeň spoluobčanům, jiný opis.

26. 11. 1989 - pdf-ocr - Usnesení ze společného zasedání P MěV SSM a P Měst.V KSČ Plzeň

26. 11. 1989 - pdf-ocr - Stanovisko předsednictva Městského výboru Socialistického svazu mládeže (zřejmě předneseno na demonstraci).

29. 11. 1989 - pdf-ocr - Schůze stávkového výboru DJKT a DD Alfa.

8. 12. 1989 - pdf-ocr - Schůze Stávkového výboru DJKT.

15. 12. 1989 - pdf-ocr - Prohlášení OF křesťanů

pdf-ocr - Proslov Jaromíra Hanyše z Plzně, trenéra vrcholového sportu ke členům ČSTV.

pdf-ocr - Krátký proslov o ozvučení náměstí v Plzni.

pdf-ocr - Technické zajištění dialogu s občany ve Velkém a Komorním divadle

pdf-ocr - Poselství pražských vysokoškoláků svým kolegům v Plzni

 

pro kontext - 21. 11. 1989 - pdf-ocr - Všemu lidu Československa - provoláni kardinála Tomáška