Šíp

Časopis Českého a slovenského exilového skautingu.

Jiný podtitul: Časopis českých a slovenských skautů a skautek, vlčat a světlušek v exilu.

 

*     Nijmegen     *     1981 – 1985     *     čtvrtletně     *

 

Skautský časopis vycházel ve vydavatelství Skauted (Skautská edice) a redigoval jej Tibor Grandtner (Cípa). Číslování v rámci ročníků i průběžné, celkem vyšlo 20 čísel, jako poslední č. 4/1985. List vycházel v nákladu 400 výtisků.

Šíp: Časopis Českého a slovenského exilového skautingu / Tibor (též Ctibor) Grandtner. - Nijmegen: Skauted. 21×15 cm, 4-24 s. V tiráži podnázev Časopis českých a slovenských skautů a skautek, vlčat a světlušek v exilu. V rámci ročníků průběžné stránkováni. T. Grandtner znám též jako Cipa. - Č. 4/85 je poslední, jim vydáváni Šípu končí.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1981

2 - 2 - pdf-ocr

1983

2 - 10 - pdf-ocr

1985

4 - 20 - pdf-ocr