Čin

*     1989     *     Praha     *     nepravidelně     *

 

Od jara 1989 vydávala skupina skautů a skautských vůdců samizdatový skautský zpravodaj Čin.
Bylo rozmnoženo xeroxem a konspirativně distribuováno skauty (tzv. skautskou kurýrní službou), nebo rozesíláno nepravidelně z různých míst republiky.

Obsahoval zahraniční informace, např. o obnově skautingu po čtyřiceti letech v Maďarsku, ale především zprávy domácí: výročí upálení Jana Palacha a represe spojené s pietní vzpomínkou v Praze u sochy sv. Václava. O Ivančeně – skautské kamenné mohyle, která se každoročně ve výročí násilné smrti mladých skautů ze Slezského odboje stává poutním místem skautů i ostatních. Článek reagující na neslavné výročí Pionýrské organizace SSM (PO SSM) pod názvem „‚Céčku‘ strany je 40 let". A stať mapující činnost skautské organizace "Skautské hnutí a jeho organizace Junák". Zde je zřejmá neochota Činu tolerovat bezcharakternost některých činovníků Junáka, kteří se v únoru 1970 veřejně zřekli skautských ideálů a když zlikvidovali skauting, plynule přešli do řídících orgánů PO SSM.

 

1 - duben 1989 - pdf-ocr