Úder

úplně demokratická revue

 

*     Praha     *     1990     *     ob měsíc     *

 

Vydávala Křesťansko-demokratická mládež.

 

1990

0 - únor - pdf-ocr

1 - březen - pdf-ocr

2 - červen - pdf-ocr