Křesťansko demokratická společnost

*     Praha     *     1996 – 1998?     *     3 × - 4 × ročně     *

 

Občasník vydávala stejnojmenná společnost, která vznikla poté, co zanikla Křesťansko-demokratická strana (sloučením s ODS).

Hlavním redaktorem byl Josef Cuhra ml., členy redakční rady byli Karel Steiner, MIroslav Svoboda a Michal Štikar.

Obálku navrhla Helena Cuhrová, grafická úprava Anna Cuhrová, jazyková úprava Kateřina Šetinová.

 

 

1996

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

 

1997

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
 

1998

1 - pdf-ocr
2 - 
3 - pdf-ocr