Den samizdatu

12. říjen se stal Mezinárodním dnem samizdatu.

Jeho vyhlášení se v pražské knihovně Libri prohibiti 12. 10. 2016 zúčastnili čeští i slovenští autoři, vydavatelé a rozšiřovatelé samizdatových knih a časopisů a audiovizuálního samizdatu z období 70. a 80. let.

 

 

 

Setkání bylo připomínkou roku 1988, kdy se čeští a slovenští vydavatelé samizdatu společně zasazovali za propuštění slovenského samizdatového vydavatele Ivana Polanského (1936-2015), odsouzeného ke čtyřem letům vězení. A to ojedinělým způsobem - 92 jich s uvedením svých plných jmen a názvu samizdatu, který vydávali, napsalo Husákovi: "Činíme totéž co Ivan Polanský. Vyzýváme vás, abyste buď jeho propustili na svobodu, nebo osvědčili důslednost své zvrácené spravedlnosti tím, že uvězníte nás všechny."

 

 

Na pražském setkání se přítomní rozhodli vyhlásit 12. říjen Mezinárodním dnem samizdatu. V tento den si budou nadále připomínat všechny, kteří byli nebo i dnes jsou kdekoliv ve světě pronásledováni za autorství literárních či publicistických děl, za šíření svobodných myšlenek a za uchovávání kulturních hodnot.

Svět se v posledních dekádách proměnil, ale stále jsou ve světě země, v nichž se myšlenky nevyhovující státní moci musejí šířit v utajení a s rizikem pronásledování.

Vyhlašovatelé hodlají oslovit další české, slovenské, polské, ruské, maďarské i další vydavatele samizdatu. Poté požádají o součinnost při prosazení Mezinárodního dne samizdatu jako všeobecně uznaného svátku obrany svobody slova a ochrany písemnictví jak ministerstva zahraničních věcí ve svých zemích, kulturní výbory zákonodárných sborů, tak i Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO.

 

Dokumenty

8. 10. 1988 - Dopis kardinála Tomáška manželce Idě Polanské - pdf-ocr

12. 10. 1988 - Vyhlášení Výboru solidarity s I. Polanským - pdf-txt

12. 10. 2016 - Vyhlášení Mezinárodního dne samizdatu včetně jmen - pdf-txt

12. 10. 2016 - Odůvodnění - Deň samizdatu 12. október - pdf-txt

2016 - monitor tisku k vyhlášení - Týden - pdf-txt; ostatní - pdf-txt

 

 

V této snaze alespoň částečně pokračují bratři Slováci, kteří každý rok pořádají konferenci

DEN SAMIZDATU na specifické téma, spojené se samizdatem.

 

2017 - pozvánka pdf-txt

2018 - Necenzurovaný tisk před listopadem 1989 - pozvánka pdf-txt, program pdf-txt 

Tibor Kočík - Samizdaty s poetikou košického undergroundu a "podzemia" - pdf-txt

2019 - Samizdaty a krize komunistického režimu - pozvánka pdf-txt, program pdf-txt

2020 - Samizdaty ve střetu s bezpečnostním aparátem režimu - pozvánka pdf-txt, program dopl. pdf-txt, videozáznam stream ; příspěvky:

František Mikloško: Zápas a perzekúcie občanov Slovenska pri vydávaní a šírení tlačeného slova (1948 − 1989) - pdf-txt

Miroslav Svoboda: Jak Indián vyučil chlapce – střet bezpečnostního aparátu režimu se samizdatem - pdf-txt

Miroslav Svoboda: Seznámení se ‚samizdat/exil‘ portálem scriptum.cz - pdf-txt