Dobrý den !

Krajanský čtvrtletník v Kitchener-Waterloo.

 

*     Kitchener-Waterloo     *     1984 –    *     čtvrtletně      *

 

Bulletin místní pobočky Českého a slovenského sdružení (dříve Čs. národního sdružení) redigovali postupně Břetislav Brixi (č. 1), Pavel Král (č. 2), Vladimír Bubák (č. 3-12), Stanislav Reiniš (13-16), Martin Myšička (č. 17) a opět V. Bubák (od č. 18 dosud). Úkolem listu je sdružovat občany čs. původu, informovat o akcích Sdružení a poskytovat čtenářům prostor k vyjádření jejich názorů a zkušenosti. Číslování průběžné, paginace přetržitá, v roce 1998 náklad 400 výtisků. List je koncipován jako čtvrtletník, v 80. letech však vycházel nepravidelně (zhruba 3× ročně), mezi 17. číslem z léta 1989 a 18. číslem z podzimu 1991 vydavatelská přestávka. Časté změny podtitulu (viz níže). Dosud vychází.

Dobrý den!: Čtvrtletník Čs. sdruženi v Kitchcneru / Břetislav Brixi, Pavel Král, Stanislav Reiniš, Martin Myšička, Vladimír Bubák. Kitchener: Czecboslovak Association of Canada, Kitchener Branch: Československé sdružení v Kanadě, odbočka Kitchener. 21,5 × 17-18 cm, 4-20 s. Č. 1/84 má podnázev Věstník Čs. Národního sdruženi v Kanadě. Č. 2/84 má podnázev Věstník odbočky Kitchener-Waterloo Československého sdruženi v Kanadě. Od č. 3/85 podnázev Věstnik Čs Sdruženi v Kanadě. Od č 10/87 podnázev Čtvrtletník Čs. sdruženi v Kiteheneru (s výjimkou č. [17], které se vrací k podnázvu Věstnik Čs. sdruženi v Kanadě). Od č. 35/96 podnázev Krajanský čtvrtletník v Kiteheneru. název vydavatele v záhlaví chybí. Asi od č. 41/97 podnázev Krajanský čtvrtletník v Kitehencr-Waterloo, název vydavatele České a Slovenské sdruženi v Kanadě (Czech and Slovak Association of Canada).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

1984

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

 

1992

19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21-22 - pdf-ocr

 

1993

23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr

 

1994

27 - pdf-ocr
28 - pdf-ocr
29 - pdf-ocr
30 - pdf-ocr

 

1995

31 - pdf-ocr
32 - pdf-ocr
33 - pdf-ocr
34 - pdf-ocr
 

1996

35 - pdf-ocr
36 - pdf-ocr
37 - pdf-ocr
38 - pdf-ocr

 

1997

39 - pdf-ocr
40 - pdf-ocr
41 - pdf-ocr
42 - pdf-ocr

 

1998

43 - pdf-ocr
44 - pdf-ocr
45 - pdf-ocr
46 - pdf-ocr

 

1999

47 - pdf-ocr
48 - pdf-ocr
49 - pdf-ocr
50 - pdf-ocr
 

2000

51 - pdf-ocr
52 - pdf-ocr
53 - pdf-ocr
54 - pdf-ocr
 

2001

55 - pdf-ocr
56 - pdf-ocr
57 - pdf-ocr
58 - pdf-ocr
 

 

2002

59 - pdf-ocr
60 - pdf-ocr
61 - pdf-ocr
62 - pdf-ocr

 

2003

63 - pdf-ocr
64 - pdf-ocr
65 - pdf-ocr
66 - pdf-ocr

 

2004

67 - pdf-ocr
68 - pdf-ocr
69 - pdf-ocr
70 - pdf-ocr
 

2005

71 - pdf-ocr
72 - pdf-ocr
73 - pdf-ocr
 

 

2006

74 - pdf-ocr
75 - pdf-ocr
76 - pdf-ocr
77 - pdf-ocr
 

2017

118 - pdf-ocr
119 - pdf-ocr
120 - pdf-ocr
121 - pdf-ocr
 

2018

122 - pdf-ocr
123 - pdf-ocr
124 - pdf-ocr
125 - pdf-ocr
 

2019

126 - pdf-ocr
127 - pdf-ocr
128 - pdf-ocr
129 - pdf-ocr
 

2020

130 - pdf-ocr
131 - pdf-ocr
132 - pdf-ocr
133 - pdf-ocr
 

2021

134 - pdf-ocr
135 - pdf-ocr
136 - pdf-ocr
137 - pdf-ocr
 

2022

138 - pdf-ocr
139 - pdf-ocr
140 - pdf-ocr
141 - pdf-ocr