Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda

pod ochranou bl. Panny Marie.

 

*     1910 – 1941, 1946 – 1948     *     Kroměříž, Olomouc     *     měsíčně     *

 

Vydával Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl. Panny Marie - stejnojmenný spolek k šíření katolické víry mezi Slovany. Byl založen na Velehradě r. 1885 na podkladě encykliky Lva XIII. Grande munus z 30. 9. 1880. Mezi zakladateli byl dr. Antonín Cyril Stojan, spolek byl církevními a světskými autoritami potvrzen 1891. Odkaz se šířil do dalších evropských států a mezi Čechy a Slováky v Americe. Vyšlo 35 ročníků, šířil zájem o cyrilo-metodějskou myšlenku na Moravě i u jiných slovanských národů. Přinášel přehled unionistického hnutí medzi Slovany, které vyústilo v unionistických kongresech. Jejich účelem bylo poskytnout zástupcům pravoslavného Východu příležitost seznámit se s katolickým Západem a nestranným studiem sporných či rozdílných otázek připravovat cestu spojení Církví. Cyril a Metoděj plnili svoji misii v jednotě jak s Cařihradskou církví, ze které byli vysláni, tak i s Římským stolcem sv. Petra, který jejich dílo schválil a potvrdil; a tak podali svědectví o jednotě církve.

Apoštolát byl aktivní především v moravských diecézích. Pro Velehrad měl zásadní význam příchod jezuitů 1890, Velehrad se stal významným centrem cyrilo-metodějské úcty. Kromě toho se proslavil sjezdy evropského i celocírkevního dosahu - sjezdy bohoslovců, katolické Moderny, eucharistický, rolnický, tiskový a sjezd žen. Mezi nejvýznamnější patřily od 1907 velehradské unionistické kongresy s cílem rozvíjet duchovní dialog mezi křesťanským Východem a Západem. Kongresy se konaly v době, kdy se ekumenické snahy objevovaly spíše vzácně, nebyly k dispozici jiné modely mimo proselytismu nebo utopického panslavismu. Nové formy sbližování pravoslaví a katolíků směřovaly ke změně zažitých způsobů myšlení a jednání. 1910 byla založena Velehradská Akademie, která vydávala Acta Academie Velehradensis, kde byla publikována cenná pramenná díla. Vyšlo 19 ročníků, poslední 1948.

Redaktory byli Msgr. Dr. Ant. Cyr. Stojan, probošt a poslanec, Ad. Jašek, katecheta v Kroměříži.

Předchůdcem Apoštolátu byl spolek založený 1851 slovinským biskupem Antonem Martinem Slomšekem (+1862) s názvem Bratovščina sv. Cirila i Metoda, modlitební spolek za sjednocení Slovanů.

Michael Špaček: Apoštolát sv. Cyrilla a Metoděje 1910-1948, Bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011 - pdf-ocr

Za spolupráci při digitalizaci tohoto titulu děkujeme Arcibiskupské knihovně v Olomouci - www.ado.cz/knihovna.

Apoštolát jednoty – Sdružení kněží - členů Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc 1937 - pdf-ocr

 

 

Časopis měl také svojí knižní řadu - Knihovnu Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje:

  • sv. 1: Jan Kalan Pozdrav krajanům : dopis všem krajanům, Čechům, Moravanům a Slovákům roztroušeným mimo vlast po širém světě / ze slovinčiny přeložil a upravil Rafael Kozák. - Olomouc : nákladem Časopisu Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1925. - 100 stran ; 16 cm - pdf-ocr
  • sv. 4: Valerij S. Vílinský - Ruský národ a sjednocení církví - soubor statí k různým aspektům unionistické otázky - 66 s., 8° (osmerka, A5, 21×15) - pdf-ocr
  • Ivan Marianov - Aby všichni jedno byli : výklad unijní otázky a sbírka modliteb za sjednocení církví; s předmluvou Františka Jemelky, Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1939, 197 s., 8° - pdf-ocr
  • Apoštolát jednoty = Apostolatus unitatis : sdružení kněží - členů Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. - Seznam členů - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1937. - 40 s., 16 cm
  • Bedřich Vašek - Dělník dnes. Arnošt Ondruška: Dělník v náboženské práci - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1940. - 31 s., 8° - pdf-ocr
  • Ioann Kel'ner - Кь вопросу о соединеніи церквей / K voprosu sojedinenii cerkvej : po povodu doklada prof. Nikolaja Onufrijeviča Losskago / Ioann Kel'ner, S. Marakujev. - Praga ; Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1940 Praha. - 51 s., 8° - pdf-ocr
  • Bedřich Vašek, Josef Hlouch, Josef Dolanský (usp.) - Katolická akce v praksi : zpráva o II. kursu moravského kněžstva O katolické akci na sv. Hostýně 24.-27. srpna 1936 - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1936. - 112 s., 8°
  • Frančišek Grivec - Kristus v církvi; Ze slovinštiny přeložil Fr. Švehlák, upravil František Jemelka. - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1938. - 202 s. ; 8° - pdf-ocr
  • Pius XI. - Protest sv. Otce proti náboženskému teroru v Rusku / Papež Pius XI. - Olomouc : Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, [1930]. - 7 s. ; 8°. Zvláštní otisk z časopisu "Našinec" čís. 38 - pdf-ocr
  • Franc GrivecSlovanští apoštolé sv. Cyril a Metoděj / František Grivec ; přeložil Fr. Jemelka. - Olomouc : Ústřední apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1927. - 172 s., 24 cm pdf-ocr
Pravděpodobně nekompletní.

 

1910 - pdf-ocr

1911 - pdf-ocr

1912 - pdf-ocr

1913 - pdf-ocr

1914 - pdf-ocr

1915 - pdf-ocr

1916 - pdf-ocr

1917 - pdf-ocr

1918 - pdf-ocr

1919

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr

1920

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8-9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

1921

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10-11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1922

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8-9 - pdf-ocr
10-12 - pdf-ocr
 

1923

1 - pdf-ocr
2-3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6-8 - pdf-ocr
9-11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1924 - pdf-ocr

1925 - pdf-ocr

1926

1 - pdf-ocr
2-3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
 

1927 - pdf-ocr

1928

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8-9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
příloha - V. Vilinskij: Náboženský život ruské emigrace; Zásady ruského unionismu - pdf-ocr
 

1929

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 
 

1930

obsah ročníku - pdf-ocr

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1932

obsah ročníku - pdf-ocr

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1933

obsah ročníku - pdf-ocr

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1934 pdf-ocr, obsah ročníku - pdf-ocr

1935

obsah ročníku - pdf-ocr

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

1936

obsah ročníku - pdf-ocr

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1937

obsah ročníku - pdf-ocr

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1938

obsah ročníku - pdf-ocr

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1939

obsah ročníku - pdf-ocr
 
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr
 

1940

obsah ročníku - pdf-ocr
 
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1941

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
vložený leták, výstřižek - pdf-ocr
 

1946

obsah ročníku - pdf-ocr
 
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1947

obsah ročníku - pdf-ocr
 
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1948

obsah ročníku - pdf-ocr
 
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8-9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr