Kalvoda Josef

15. 1. 1923 Maleč u Chotěboře – 8. 3. 1999 Hartford, Connecticut

profesor dějin a politických věd, poradce ministerstva školství Spojených států amerických, předseda Křesťansko demokratického hnutí v exilu, publicista a vydavatel.

 

 

Pracovní verze soupisu osobního archivního fondu „Prof. Josef Kalvoda“, který je uložen je v knihovně Libri prohibiti. Sestavil Jan Cholínský ve spolupráci s Libri prohibiti, 2010. pdf-txt

Cholínský, Jan. Poutník Josef Kalvoda: život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Kladno: Dílo, 2002. Paměť, sv. 4. ISBN 80-902530-3-2. pdf-ocr

Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí. Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin. I. a II. část. Cholínský Jan, in Střední Evropa 2013 / 137 a 138 - pdf-txt

životopis a nekrology - pdf-txt

 

Bibliografie J. Kalvody - Knihy

 • Titoism and Masters of Imposture. New York; Vantage Press. Inc. 1958, 325 p. Library of Congres Catalog Card Number: 58-10659.
 • Czechoslovak Foreign Policy: Documents and Materials (1918-1948). Tři díly strojopisu uloženy v Hoover Institution, Washington, USA.
 • Czechoslovakia Role in Soviet Strategy. New York: University Press of America, 1978. 381 p.
 • Jo Karud. Stalo se v adventu. Zürich Switzerland: Konfrontace, 1981,150 s. (Josefa Kalvoda spoluautor s Nešverou a Ströbingerem)
 • Genesis of Czechoslovakia. Boulder-New York: East European Monographs, 1986. 673 p.
 • Z bojů o zítřek l. díl. Dokumentace. 1. vyd. Toronto: Moravia Publishing Inc. 1995. 407 s. ISBN 0-921863-28-4. - obsahpdf-ocr
 • Z bojů o zítřek II. díl. Dokumentace. 1. vyd. Toronto: Moravia Publishing Inc. 1996. 365 s. ISBN 0-921863-28-4. - obsahpdf-ocr
 • Z bojů o zítřek III. díl. Historické eseje. 1. vyd. Kladno: Nakl. Dílo, 1998. Edice Paměť sv. 1. 365 s. ISBN 80-902530-0-8. - obsahpdf-ocr
 • Genese Československa. 1. vyd. Praha: Panevropa, 1998. 607 s. ISBN 80-85846-09- 8. - obsah
 • Role Československa v sovětské strategii. 1. vyd. Kladno: Nakl. Dílo, 1999. 426 s. ISBN 80-902530-1-6.
 • Studená válka 1946-89. Svoboda znamená odpovědnost. 1. vyd. Kladno: Nakl. Dílo, 2001. 242 s. ISBN 80-902530-2-4. pdf-ocr
 • Genese Československa 1914-20. 2. české vyd. Kladno: Nakl. Dílo, 2018. 681 s. + 66 s. obr. příloh. ISBN 978-80-907278-0-9.  obsah

Kapitoly ve sbornících a knihách

 • Causes of Communist Victory in Czechoslovakia. In: Studies in Czechoslovak history, Vol I, cd. by Miloslav Rechcigl, jr. Published in India under the auspices of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, Inc, 1976, pp. 208-228.
 • The Czechoslovak-Hungarian Dispute. In: War and Society in East Central Europe, Vol. VI. Essays on World War I.: Total War and Peacemaking, A Case Study on Trianon, cd. by Béla Király, Peter Pastor and Ivan Sanders. New York, 1982, pp. 275-295.
 • Czech and Slovak Prisoners of War in Russia During the War and Revolution. In: Essays on World War I.: Origins and Prisoners of War, ed. by Samuel R. Williamson Jr. and Peter Pastor. New York, 1983, pp. 215-238.
 • National Minorities in Czechoslovakia 1919-1980. In: Eastern European National Minorities. 1919-1980. A Handbook. Ed. by Stephan Μ. Horak. Littleton, CO. USA: Libraries Unlimited Inc.. 1985. pp. 108-159.
 • The Origins of the Czechoslovak Army, 1914-1919. In: War and Society in East Central Europe. Vol. XIX. East Central European Society in World War I. Ed. by Béla Király and Nandor Dreisziger. New York. 1985, pp. 419-435.
 • Předmluva. In: Brom, Libor, Mezi proudy, Denver. 1985.
 • General Alois Podhajský. In: War and Society in East Central Europe. Vol. XXV. Civilian and Military Leaders from the 18th to the 20th Century. Ed. by Béla Király and Albert A. Nofi. New York, 1988, pp. 303-317.
 • The Origins of Czechoslovakia In: Czechoslovakia: Crossroads and Crises 1918- 1988. Ed. by Norman Stone and Eduard Strouhal. London: The Macmillan Co., and The St. Martin Press, New York. New York, 1989, pp. 11-29.
 • The Gypsies of Czechoslovakia. In: The Gypsies of Eastern Europe. Ed. by David Crowe and John Kolsti with an Introduction by Ian Hancock. New York: Μ. E. Sharpe, 1991, pp. 93-115.
 • Munich: Beneš and the Soldiers. In: Király Béla Emlckkönyv. War and Society. Ed. by Jónas Pál, Peter Pastor, Tóth Pál Peter. Budapest, 1992, pp. 202-216.