Křesťanské obzory

*   1988 - 1990   *   Lutopecny   *   čtrnáctidenně   *

Cyklostylovaný časopis formátu A4 vydával Augustin Navrátil v Lutopecnách v rozsahu 22 - 60 stran.

A. Navrátil mimo dalších věcí inicioval v roce 1988 petici Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů, vznášející požadavky na respektování práv věřících občanů a náboženské svobody, kterou podpořil i pražský arcibiskup František Tomášek. Stala se jedním z největších občanských protestů proti komunistickému režimu, k němuž se kromě katolíků přidali i příslušníci jiných vyznání a bezkonfesní, podepsalo ji více než 500.000 osob.  

 

Souběžně s časopisem vycházela i Knihovna Křesťanských obzorů.

sv. 5 - Sv. Otec Jan Pavel II. - Sollicitudo rei socialis - Starostlivost církve o sociální otázku - pdf-ocr

sv. 21 - Katharina Zimmer Život před narozením. Duševní a tělesný vývoj dítěte v matčině těle - pdf-ocr
 

ročník 1 - 1988

ročník 2 - 1989

ročník 3 - 1990