Box

 
A.
1.
Box;
2. Církev a vlast (z díla a četby) (1); Světlo dioskúrů (3-4);
3. Jiří Kuběna;
4. Morava (1); Bítov (2); [Brno-]Řečkovice (3-4);
6. A4;
7. 64-210;
8. průklep; vázáno v plátně;
9. ilustrace;
12. 4x ročně;
13. 4;
14. 1/13.3.88; 2/8.8.88; 3-4/8.12.88; 1989x
 
B.
1.
Časopis pro literaturu.
2. Obsah.
3. Většinou plná jména, také šifry;
a) P. Bezruč, J. Brož, O. Březina, V. Černý, J. Deml, M. Dvořák, V. Dyk, Z. Gába, F. Gellner, A. Goldflam, V. Hálek, K. Hlaváček, M. Holman, P. Holman, J. Hořec, J. Karásek ze Lvovic, E. Krásnohorská, J. Kuběna, K. H. Mácha, J. S. Machar, S. Mráz, B. Mrštíková, J. Neruda, V. Nezval, B. Novák, A. Pammrová, J. A. Pitínský, Z. Rotrekl, I. Slavík, J. Šafařík, P. Švanda, O. Theer, K. Toman, J. Trefulka, J. Vrchlický;
b) T. Abuladze, Alkaios, A. Ginsberg, J. W.von Goethe, Jan Pavel II., Fanokles, A. S. Puškin, R. M. Rilke, Theognis, L. Uhland, A. Valton, W.von der Vogelweide.
4. a) Poezie, próza, rozhovory, recenze, deníkové záznamy, korespondence, polemiky, eseje.
b) Poezie (menší měrou také próza) současných moravských autorů (P. Švanda, J. Kuběna, Z. Rotrekl), generace anarchistů (F. Gellner, K. Toman), dekadence (K. Hlaváček), klasiků (K. H. Mácha, J. Vrchlický) a nábožensky orientovaných básníků (J. Deml, O. Březina); starořecká (Theognis) a německá (R. M. Rilke, J. W. von Goethe) poezie; rozhovory (s J. Kuběnou, A. Valtonem a T. Abuladzem); výňatky z korespondence (polemika J. Kuběna - J. Hořec k antologii Na střepech volnosti; Kuběnovy dopisy K. Waldheimovi, A. Goldflamovi, P. Švandovi aj.); recenze a kritiky knih (poezie O. Březiny, P. Švandy a M. Holmana), výstav (B. Štorm), filmů (Pokání T. Abuladzeho) a divadelních představení (Ananas J. A. Pitínského); portréty básníků a jejich díla (J. Kuběna, S. Dalí, F. Halas, V. Nezval); kulturněhistorické eseje (Existence Moravy ve Střední Evropě od Z. Rotrekla); statě ke kulturním tématům (A. Goldflam o krizi českého divadla).
c) Asi třetina původních příspěvků a dvě třetiny převzatých z knih dříve oficiálně vydaných (také překlady), ze samizdatu (časopisy Lidové noviny, Enato) i z oficiálního tisku (Brněnský večerník, Kmen).
 
D.   Rozhovor s Jiřím Paukrtem (pseudonym: Jiří Kuběna) (26.6.89):
1. Brno (1, 3-4); Bítov (2).
2. 10; další opisy.
3. Průklep.
4. a) Anglicky krabice, bedna, v níž se něco uchovává, a klade se na led (ledová doba v kultuře!);
b) box ve sportu (boj s ohledem na těžké časy).
5. Nutnost integrálního moravského časopisu; podobné cíle sledují Střední Evropa (brněnská verse), Moravská čítanka, Host a Host do domu (v šedesátých letech).
Box byl revuí jednoho autora, inspirovaného J.Demlem. Čtyřmi čísly z roku 1988 Box končí, neboť později autoři spolupracují s periodikem Střední Evropa (brněnská verse).
6. Integrace moravských autorů.
7. Box přijímá jen moravské autory; zprostředkování díla J.Šafaříka, P.Švandy a Z.Gáby.
11. Střední Evropa (brněnská verse), Střední Evropa, Obsah.
14. Návaznost na různé almanachy, edice a časopisy: Edice Bítov a samizdatový časopis Rozhovory 36 (padesátá léta); almanach Tempo (šedesátá léta); Edice Texty přátel (šedesátá léta, Brno/Olomouc); časopis Enato (samizdat, Olomouc); revue Archy (samizdat, Vranov).
15. Bezplatně, jako dar. 
Zdroj: Posset 1993 viz
 

 

1988

1 - pdf-ocrobsah
2 - pdf-ocrobsah

 

1992

1pdf-ocr
2pdf-ocr
 

1993

3 - pdf-ocr
4pdf-ocr
 

 

1994

1pdf-ocr
 

1996

6 - pdf-ocr